Arkivbildare

Visar arkivbildare fördelat per depå

Arkivcentrum Syd
Bonderups kommun. Arbetslöshetskommittén
Bonderups kommun. Barnavårdsnämnden
Bonderups kommun. Fattigvårdsstyrelsen
Bonderups kommun. Folk- och skolbiblioteksstyrelsen
Bonderups kommun. Folkskolan/ Folkskolestyrelsen
Bonderups kommun. Kommittéer
Bonderups kommun. Kommunalfullmäktige
Bonderups kommun. Kommunalnämnden
Bonderups kommun. Kommunalstämman
Bonderups kommun. Kristidsnämnden
Bonderups kommun. Nykterhetsnämnden
Bonderups kommun. Pensionsnämnden
Bonderups kommun. Överförmyndaren
Dalby kommun. Arbetslöshetskommittén
Dalby kommun. Barnavårdsnämnden
Dalby kommun. Biblioteksstyrelsen
Dalby kommun. Brandstyrelsen
Dalby kommun. Byggnadsnämnden
Dalby kommun. Direktionen för Dalby m fl socknars kommunalförbund
Dalby kommun. Familjebidragsnämnden
Dalby kommun. Fattigvårdsstyrelsen
Dalby kommun. Folkskolestyrelsen
Dalby kommun. Fortsättningsskolan
Dalby kommun. Hemhjälpsnämnden
Dalby kommun. Hyresnämnden
Dalby kommun. Hälsovårdsnämnden
Dalby kommun. Kommunalfullmäktige
Dalby kommun. Kommunalnämnden
Dalby kommun. Kommunalstämman
Dalby kommun. Kristidsnämnden
Dalby kommun. Nykterhetsnämnden
Dalby kommun. Pensionsnämnden
Dalby kommun. Skolbiblioteksstyrelsen
Dalby kommun. Övriga arkivbildare
Dalby municipalsamhälle. Byggnadsnämnden
Dalby municipalsamhälle. Hälsovårdsnämnden
Dalby municipalsamhälle. Municipalfullmäktige
Dalby municipalsamhälle. Municipalnämnden
Dalby municipalsamhälle. Municipalstämman
Dalby storkommun. Barnavårdsnämnden
Dalby storkommun. Bostadsnämnden
Dalby storkommun. Brandstyrelsen
Dalby storkommun. Byggnadsnämnden
Dalby storkommun. Dalby polisdistriktsförbund
Dalby storkommun. Folkbiblioteksstyrelsen
Dalby storkommun. Folkskolestyrelsen/ Skolstyrelsen
Dalby storkommun. Hyresnämnden
Dalby storkommun. Hälsovårdsnämnden
Dalby storkommun. Kommittéer
Dalby storkommun. Kommunalfullmäktige/ kommunfullmäktige
Dalby storkommun. Kommunalnämnden/ kommunstyrelsen
Dalby storkommun. Kommunalstämman
Dalby storkommun. Nykterhetsnämnden
Dalby storkommun. Socialnämnden/sociala centralnämnden
Dalby storkommun. Stiftelsen Dalbybostäder m.fl.
Dalby storkommun. Styrelsen för Dalby elevhem för simundervisning
Dalby storkommun. Tekniska nämnden
Dalby storkommun. Valberedningsnämnden
Dalby storkommun. Vattenföreningen Klockaren
Dalby storkommun. Överförmyndaren
Enskilt arkiv. Aktiebolaget för trädgårds- och parkanläggning i Lund, Parkbolaget
Enskilt arkiv. B A Lindgrens fotosamling
Enskilt arkiv. DIK-föreningen i Lunds kommun
Enskilt arkiv. Fabriks- och Hantverksföreningen/ Företagarna i Lund
Enskilt arkiv. Fadderortsföreningen i Lund
Enskilt arkiv. Fruntimmersföreningen i Lund
Enskilt arkiv. Föreningen Lunds Idrottsplats
Enskilt arkiv. Föreningen Lunds Ungdoms- och Hemgård
Enskilt arkiv. Föreningen Norden i Kävlinge
Enskilt arkiv. Föreningen Norden i Lund
Enskilt arkiv. Hagbloms, Kurt fotografier
Enskilt arkiv. Helmer Christenssons foto-och pressklippsamling om Lund 1856-1977
Enskilt arkiv. Hjärt-lungfondens förening inom f. d. Malmöhus läns landstingsområde
Enskilt arkiv. Håstads idrotts- och fotbollsförenings arkiv
Enskilt arkiv. Idström, Wilhelm, v brandchef
Enskilt arkiv. Inez Möllers stiftelse
Enskilt arkiv. Kamreren Frans Anderssons arkiv
Enskilt arkiv. Karlssons, Bengt, samling
Enskilt arkiv. Katedralskolans konstförening
Enskilt arkiv. Konstföreningen Aura i Lund
Enskilt arkiv. Konstföreningen Auras konstnärsgrupp
Enskilt arkiv. Konstföreningen Panorama
Enskilt arkiv. Linnéstatyinsamlingen i Lund
Enskilt arkiv. Lundatraktens lärarklubb
Enskilt arkiv. Lundbergs, Olof, reseunderstödsfond
Enskilt arkiv. Lunds Arbetareinstitut/ Lunds Föreläsningsinstitut
Enskilt arkiv. Lunds Borgerskaps Understödsstiftelse
Enskilt arkiv. Lunds Byggmästareklubb
Enskilt arkiv. Lunds Civilförsvarsförening
Enskilt arkiv. Lunds Frivilliga Förening För De Fattigas vård/ Församlingsvård
Enskilt arkiv. Lunds Lokalavdelning av Sällskapet Bibliotekens Vänner
Enskilt arkiv. Lunds lärarkrets av högre folkskolornas lärarförening
Enskilt arkiv. Lunds Orkesterförening
Enskilt arkiv. Lunds Sedlighetsförening
Enskilt arkiv. Lunds Skolors Musikförening
Enskilt arkiv. Lunds Turisttrafikförening
Enskilt arkiv. Lunds Ungdomsråd
Enskilt arkiv. Nilssons, Biddy, gåva
Enskilt arkiv. Norra Vångalaget i Lund
Enskilt arkiv. Primär Immunbrist Organisationen, PIO
Enskilt arkiv. Privata Högre Lärarinneseminariet i Lund
Enskilt arkiv. Rahmn, Albert Wilhelm, hovfotograf
Enskilt arkiv. Reutersvärds, Oscar samling
Enskilt arkiv. Sankt Knuts Gille i Lund
Enskilt arkiv. SKTFs lundaavdelning
Enskilt arkiv. Skånska Brandförsäkringskommittén i Lund
Enskilt arkiv. Skånska Dagbladets lundaredaktions bildarkiv 1, allmänna bilder A-Ö
Enskilt arkiv. Skånska Dagbladets lundaredaktions bildarkiv 2, personbilder A-Ö
Enskilt arkiv. Skånska Dagbladets lundaredaktions bildarkiv 3, sportbilder A-Ö
Enskilt arkiv. Stadsarkivets Allmänna bildsamling
Enskilt arkiv. Stadshusbolaget i Lund
Enskilt arkiv. Stiftelsen Helfrid och Anders Malms legat
Enskilt arkiv. Stiftelsen Hemmet i Lund
Enskilt arkiv. Stiftelsen Solgårdar
Enskilt arkiv. Strindberg, August, PM till ett boktryckeri
Enskilt arkiv. Systemaktiebolaget i Lund
Enskilt arkiv. Söderström, Karin, fotosamling
Enskilt arkiv. Telegrafstationen i Lund, samlingsvolym
Enskilt arkiv. Wadners, Britt, pressklippsamling om Radio Syd
Enskilt arkiv. Wentz, Hilmer, efterlämnade handlingar om Enskilda Studenthemmet i Lund
Enskilt arkiv. Viking Eggeling-sällskapet
Enskilt arkiv. Vänortsföreningen Lund-Greifswald
Enskilt arkiv. Vänortsföreningen Lund-Nevers
Enskilt arkiv. Östra Vångalaget i Lund
Fristående förskola. Föräldrakooperativet Äpplet
Fristående grundskola. Bilingual Montessori School of Lund
Fristående grundskola. Freinetskolan i Lund
Fristående grundskola. Humfryskolan i Lund
Fristående grundskola. Kunskapsskolan i Lund
Fristående grundskola. Lunds Montessorigrundskola
Fristående grundskola. Montessori Mondial Lund
Fristående grundskola. Sankt Thomas skola i Lund
Fristående gymnasieskola. Carl Adolph Agardhgymnasiet
Fristående gymnasieskola. Consensum gymnasium, Lund
Fristående gymnasieskola. Drottning Blankas Gymnasieskola, Lund
Fristående gymnasieskola. Humanus Gymnasium, Lund
Fristående gymnasieskola. Jensen gymnasium Lund
Fristående gymnasieskola. John Bauergymnasiet, Lund
Fristående gymnasieskola. Lars-Erik Larsson-gymnasiet, Lund
Fristående gymnasieskola. Ljud & Bildskolan, LBS Lund
Fristående gymnasieskola. Lunds dans- och musikalgymnasium
Fristående gymnasieskola. Lunds Fordonstekniska Gymnasium
Fristående gymnasieskola. Mikael Elias Teoretiska Gymnasium, Lund
Fristående gymnasieskola. NTI Gymnasiet, Lund
Fristående gymnasieskola. ProCivitas Privata gymnasium Lund
Fristående gymnasieskola. Realgymnasiet Lund
Fristående gymnasieskola. Sveriges Ridgymnasium Lund
Fristående gymnasieskola. Thoren Innovation School, Lund
Genarps kommun. Arbetslöshetskommittén
Genarps kommun. Barnavårdsnämnden
Genarps kommun. Biblioteksstyrelsen
Genarps kommun. Byggnadsnämnden
Genarps kommun. Familjebidragsnämnden
Genarps kommun. Fattigvårdsstyrelsen
Genarps kommun. Folkskolan/ Folkskolestyrelsen
Genarps kommun. Fortsättningsskolstyrelsen
Genarps kommun. Genarps polisdistriktsförbund
Genarps kommun. Hemhjälpsnämnden
Genarps kommun. Hälsovårdsnämnden
Genarps kommun. Kommittéer
Genarps kommun. Kommunalfullmäktige
Genarps kommun. Kommunalnämnden
Genarps kommun. Kommunalstämman
Genarps kommun. Kristidsnämnden
Genarps kommun. Nykterhetsnämnden
Genarps kommun. Pensionsnämnden
Genarps storkommun. Barnavårdsnämnden
Genarps storkommun. Biblioteksstyrelsen
Genarps storkommun. Brandstyrelsen
Genarps storkommun. Byggnadsnämnden
Genarps storkommun. Centrala byggnadskommittén
Genarps storkommun. Ekonomiska föreningen Ringaregården
Genarps storkommun. Familjebidragsnämnden
Genarps storkommun. Folkskolestyrelsen/ Skolstyrelsen
Genarps storkommun. Fritidsnämnden
Genarps storkommun. Hemhjälpsnämnden
Genarps storkommun. Hyresnämnden
Genarps storkommun. Hälsovårdsnämnden
Genarps storkommun. Idrottsnämnden
Genarps storkommun. Kommittéer
Genarps storkommun. Kommunalfullmäktige/ Kommunfullmäktige
Genarps storkommun. Kommunalnämnden/ Kommunstyrelsen
Genarps storkommun. Kommunalstämman
Genarps storkommun. Nykterhetsnämnden
Genarps storkommun. Pensionsnämnden
Genarps storkommun. Samarbetsdelegationen för storkommunen Genarp
Genarps storkommun. Socialnämnden
Genarps storkommun. Stiftelsen Genarpsbostäder
Genarps storkommun. Tekniska nämnden
Genarps storkommun. Valberedningsnämnden
Genarps storkommun. Valnämnden
Genarps storkommun. Vatten-och avloppsverksstyrelsen
Genarps storkommun. Vägföreningen
Genarps storkommun. Överförmyndaren
Gödelövs kommun. Barnavårdsnämnden
Gödelövs kommun. Civilförsvarsnämnden
Gödelövs kommun. Fattigvårdsstyrelsen
Gödelövs kommun. Folkskolan
Gödelövs kommun. Friherrinnan Ulrika Gyllenkroks arbetsinrättning
Gödelövs kommun. Inkvarteringsnämnden
Gödelövs kommun. Kommunalnämnden
Gödelövs kommun. Kommunalstämman
Gödelövs kommun. Kristidsnämnden
Gödelövs kommun. Livsmedelsnämnden
Gödelövs kommun. Nykterhetsnämnden
Gödelövs kommun. Pensionsnämnden
Gödelövs kommun. Styrelsen för Gyllenkrokska och Hagmanska gravfonderna
Gödelövs kommun. Valnämnden
Hardeberga kommun. Barnavårdsnämnden
Hardeberga kommun. Familjebidragsnämnden
Hardeberga kommun. Fattigvårdsstyrelsen
Hardeberga kommun. Folkskolan/ Skolrådet
Hardeberga kommun. Fortsättningsskolan
Hardeberga kommun. Hardeberga polisdistriktsförbund
Hardeberga kommun. Hardeberga sockens bibliotek
Hardeberga kommun. Hälsovårdsnämnden
Hardeberga kommun. Kommunalnämnden
Hardeberga kommun. Kommunalstämman
Hardeberga kommun. Livsmedelsnämnden
Hardeberga kommun. Nykterhetsnämnden
Hardeberga kommun. Pensionsnämnden
Hardeberga kommun. Skolbiblioteksstyrelsen
Hardeberga kommun. Skolrådet/ Folkskolestyrelsen
Håstads kommun. Barnavårdsnämnden
Håstads kommun. Familjebidragsnämnden
Håstads kommun. Fattigvårdsstyrelsen
Håstads kommun. Folkbiblioteksstyrelsen
Håstads kommun. Folkskolestyrelsen
Håstads kommun. Hälsovårdsnämnden
Håstads kommun. Hästuttagningsnämnden
Håstads kommun. Kommunalfullmäktige
Håstads kommun. Kommunalnämnden
Håstads kommun. Kommunalstämman
Håstads kommun. Kristidsnämnden
Håstads kommun. Pensionsnämnden
Håstads kommun. Väghållningsskyldige
Hällestads kommun. Arbetslöshetskommittén
Hällestads kommun. Barnavårdsnämnden
Hällestads kommun. Brandstyrelsen
Hällestads kommun. Familjebidragsnämnden
Hällestads kommun. Fattigvårdsstyrelsen
Hällestads kommun. Folkskolan/ Folkskolestyrelsen
Hällestads kommun. Hälsovårdsnämnden
Hällestads kommun. Kommunalfullmäktige
Hällestads kommun. Kommunalnämnden
Hällestads kommun. Kommunalstämman
Hällestads kommun. Kristidsnämnden
Hällestads kommun. Livsmedelsnämnden
Hällestads kommun. Nykterhetsnämnden
Hällestads kommun. Pensionsnämnden
Hällestads kommun. Skolbiblioteksstyrelsen
Hällestads kommun. Överförmyndaren
Hällestads kommun. Övriga arkivbildare
Igelösa och Odarslövs kommun. Barnavårdsnämnden
Igelösa och Odarslövs kommun. Familjebidragsnämnden
Igelösa och Odarslövs kommun. Fattigvårdsstyrelsen
Igelösa och Odarslövs kommun. Folkbiblioteket
Igelösa och Odarslövs kommun. Folkskolestyrelsen
Igelösa och Odarslövs kommun. Hälsovårdsnämnden
Igelösa och Odarslövs kommun. Kommunalfullmäktige
Igelösa och Odarslövs kommun. Kommunalnämnden
Igelösa och Odarslövs kommun. Kommunalstämman
Igelösa och Odarslövs kommun. Kristidsnämnden
Igelösa och Odarslövs kommun. Pensionsnämnden
Lunds kommun. Arbetslöshets-och hjälpkommittén/ Arbetslöshetsnämnden
Lunds kommun. Auktionskammaren
Lunds kommun. Barn- och skolnämnd Lund Öster
Lunds kommun. Barn- och skolnämnd Lunds stad
Lunds kommun. Barn- och skolnämnd Norr
Lunds kommun. Barn- och skolnämnd Söder
Lunds kommun. Barn- och skolnämnden
Lunds kommun. Besvärsnämnden
Lunds kommun. Biblioteksnämnden
Lunds kommun. Brandkåren/ brandförsvaret
Lunds kommun. Byggnadsnämnden
Lunds kommun. Centrala arbetsmiljökommittén
Lunds kommun. Centrala företagsnämnden
Lunds kommun. Centrala skolnämnden
Lunds kommun. Civilförsvarsnämnden
Lunds kommun. Clara och Per Perssons stiftelse
Lunds kommun. Fastighets AB Färgaren
Lunds kommun. Fastighetsnämnden
Lunds kommun. Fastighetsnämndens byggnadsutskott
Lunds kommun. Fritidsnämnden
Lunds kommun. Företagshälsovårdens patientjournaler
Lunds kommun. Förtroendenämnden
Lunds kommun. Gatu- och parknämnden
Lunds kommun. Gatu- och parknämnden, trafiknämnden
Lunds kommun. Gatu- och trafiknämnden
Lunds kommun. Generalplanekommittén
Lunds kommun. Hälsovårdsnämnden
Lunds kommun. Höje å Vattendragsförbund
Lunds kommun. Kommunala handikapprådet
Lunds kommun. Kommunala integrationsrådet
Lunds kommun. Kommunala pensionärsrådet
Lunds kommun. Kommunala studentrådet
Lunds kommun. Kommundelsnämnd Centrum
Lunds kommun. Kommundelsnämnd Dalby
Lunds kommun. Kommundelsnämnd Genarp
Lunds kommun. Kommundelsnämnd Norr
Lunds kommun. Kommundelsnämnd Söder
Lunds kommun. Kommundelsnämnd Södra Sandby
Lunds kommun. Kommundelsnämnd Torn
Lunds kommun. Kommundelsnämnd Veberöd
Lunds kommun. Kommundelsnämnd Väster
Lunds kommun. Kommundelsnämnd Östra Torn Linero
Lunds kommun. Kommunfullmäktige
Lunds kommun. Kommunrevisionen
Lunds kommun. Kommunstyrelsen
Lunds kommun. Konsthallsnämnden
Lunds kommun. Konsthallsstyrelsen
Lunds kommun. Konstnämnden
Lunds kommun. Kraftringen Energi AB
Lunds kommun. Kristidskontoret (oljekrisen)
Lunds kommun. Kultur- och fritidsnämnden
Lunds kommun. Kulturnämnden
Lunds kommun. Kulturstipendienämnden
Lunds kommun. Kulturstödsnämnden
Lunds kommun. Lokala skyddskommittéer
Lunds kommun. Lunds energiverks styrelse
Lunds kommun. Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF
Lunds kommun. Lunds Kommuns Parkerings AB, LKP
Lunds kommun. Medaljnämnden
Lunds kommun. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Lunds kommun. Miljönämnden
Lunds kommun. Modersmålscentrum
Lunds kommun. Musik- och teaternämnden
Lunds kommun. Musiknämnden
Lunds kommun. Namnberedningen
Lunds kommun. Naturvårdsnämnden
Lunds kommun. Nämnden för Lundafastigheter
Lunds kommun. Nämnden för Markentreprenad
Lunds kommun. Park- och naturvårdsnämnden
Lunds kommun. Parkförvaltningen
Lunds kommun. Pedagogiska Mediacentralen
Lunds kommun. Personal- och organisationsnämnden/ Personalnämnden
Lunds kommun. Programgruppen för samverkan mellan skola- socialtjänst- fritid- bibliotek- polis
Lunds kommun. Renhållningsstyrelsen
Lunds kommun. Samarbetsnämnden inom kommunblock Lund
Lunds kommun. Sammanläggningsdelegerade i Lund
Lunds kommun. Servicenämnden
Lunds kommun. Skolstyrelsen
Lunds kommun. Skolstyrelsens Utvecklingsråd
Lunds kommun. Sociala centralnämnden
Lunds kommun. Sociala distriktsnämnden Centrum
Lunds kommun. Sociala distriktsnämnden Norr
Lunds kommun. Sociala distriktsnämnden Söder
Lunds kommun. Sociala distriktsnämnden Öster
Lunds kommun. Socialnämnden
Lunds kommun. Stiftelsen Arenan
Lunds kommun. Stipendienämnden
Lunds kommun. Tandvårdsnämnden
Lunds kommun. Tekniska nämnden
Lunds kommun. Tekniska verkens styrelse
Lunds kommun. Trafiknämnden/ Trafiksäkerhetskommittén/ Trafiksäkerhetsnämnden
Lunds kommun. Turism och information
Lunds kommun. Tvättinrättningens styrelse
Lunds kommun. Utbildningsnämnden
Lunds kommun. Valnämnden
Lunds kommun. Vård- och omsorgsnämnden
Lunds kommun. Överförmyndarnämnden
Lunds kommuns elevjournaler
Lunds kommuns grundskola. Backa / Lovisa rektorsområde
Lunds kommuns grundskola. Dalby rektorsområde
Lunds kommuns grundskola. Fäladsgårdens rektorsområde
Lunds kommuns grundskola. Genarps rektorsområde
Lunds kommuns grundskola. Gunnesbo-Nöbbelövs skolområde
Lunds kommuns grundskola. Hagalunds rektorsområde
Lunds kommuns grundskola. Humlebo rektorsområde
Lunds kommuns grundskola. Järnåkra rektorsområde
Lunds kommuns grundskola. Killebäcks rektorsområde
Lunds kommuns grundskola. Klostergårdens rektorsområde
Lunds kommuns grundskola. Klosters rektorsområde
Lunds kommuns grundskola. Lerbäcks rektorsområde
Lunds kommuns grundskola. Linero rektorsområde
Lunds kommuns grundskola. Lunds skolors resurscentrum
Lunds kommuns grundskola. Norra Fäladens rektorsområde
Lunds kommuns grundskola. Nyvångs rektorsområde
Lunds kommuns grundskola. Romelebygdens rektorsområde
Lunds kommuns grundskola. Svane rektorsområde
Lunds kommuns grundskola. Svenshögs rektorsområde
Lunds kommuns grundskola. Södra Sandby rektorsområde
Lunds kommuns grundskola. Södra Sandby samverkansområde
Lunds kommuns grundskola. Tuna rektorsområdes arkiv
Lunds kommuns grundskola. Vallkärra-Hubertus rektorsområde
Lunds kommuns grundskola. Veberöds rektorsområde
Lunds kommuns grundskola. Vårfru rektorsområde
Lunds kommuns grundskola. Östra Torns rektors-/ samverkansområde
Lunds kommuns gymnasieskola. Gymnasieskolan Spyken
Lunds kommuns gymnasieskola. Gymnasieskolan Vipan
Lunds kommuns gymnasieskola. Hedda Anderssongymnasiet
Lunds kommuns gymnasieskola. Individuella programmet (IV)
Lunds kommuns gymnasieskola. Katedralskolan
Lunds kommuns gymnasieskola. Komvux
Lunds kommuns gymnasieskola. Polhemskolan
Lunds landsförsamlings kommun. Barnavårdsnämnden
Lunds landsförsamlings kommun. Biblioteksstyrelsen/ Församlingsbiblioteket
Lunds landsförsamlings kommun. Familjebidragsnämnden
Lunds landsförsamlings kommun. Fattigvårdsstyrelsen
Lunds landsförsamlings kommun. Kommunalfullmäktige
Lunds landsförsamlings kommun. Kommunalnämnden
Lunds landsförsamlings kommun. Kommunalstämman
Lunds landsförsamlings kommun. Luftskyddsnämnden
Lunds landsförsamlings kommun. Pensionsnämnden
Lunds landsförsamlings kommun. Skolrådet/ Folkskolestyrelsen
Lunds stad. Arbetsanskaffningsbyrån
Lunds stad. Arbetsinrättningen
Lunds stad. Auktionskammaren
Lunds stad. Badhus- och idrottshallsstyrelsen
Lunds stad. Badhusaktiebolaget
Lunds stad. Badhusbyggnadskommittén
Lunds stad. Barnavårdsnämnden 1906-1925
Lunds stad. Barnavårdsnämnden 1926-1970
Lunds stad. Besvärsnämnden
Lunds stad. Bostadsförmedlingen
Lunds stad. Byggnadskontoret
Lunds stad. Byggnadsnämnden
Lunds stad. Drätselkammaren
Lunds stad. Elverket
Lunds stad. Epidemisjukhuset
Lunds stad. Familjebidragsnämnden
Lunds stad. Fastighetsnämnden
Lunds stad. Fattigdirektionen/ Fattigvårdsstyrelsen
Lunds stad. Fattigvårdsstyrelsen/ Socialnämnden
Lunds stad. Fosterbarnsnämnden
Lunds stad. Gasverket
Lunds stad. Gatuförvaltningen
Lunds stad. Hemhjälpsnämnden
Lunds stad. Hyresnämnden
Lunds stad. Hälsovårdsnämnden
Lunds stad. Hälsovårdsnämndens köttbesiktningsbyrå
Lunds stad. Hästuttagningsnämnden/ Uttagningsnämnden
Lunds stad. Idrottshallsbyggnadskommittén
Lunds stad. Idrottsstyrelsen
Lunds stad. Kaféaktiebolaget
Lunds stad. Kommittén för det Baltiska daghemmet i Lund
Lunds stad. Konstnämnden
Lunds stad. Kristidsnämnden
Lunds stad. Livsmedelsnämnden
Lunds stad. Luftskyddsnämnden
Lunds stad. Lund stads järnvägar, Förvaltningsutskottet
Lunds stad. Lund-Bjerred spårvägsaktiebolag
Lunds stad. Lund-Hörby järnväg
Lunds stad. Lund-Revinge järnvägsaktiebolag
Lunds stad. Lunds stads järnvägar
Lunds stad. Lunds stads järnvägars avvecklingskommitté
Lunds stad. Lönenämnden
Lunds stad. Nykterhetsnämnden
Lunds stad. Odlingsnämnden
Lunds stad. Pantlåneinrättningen
Lunds stad. Pensionskommittén
Lunds stad. Pensionsnämnden
Lunds stad. Pensionsstyrelsen
Lunds stad. Pensionärshemsstyrelsen
Lunds stad. Planteringsstyrelsen
Lunds stad. Polisnämnden
Lunds stad. Prisnämnden för S:t Clemens stadsplan
Lunds stad. Renhållningsstyrelsen
Lunds stad. Rese- och turistbyrå AB
Lunds stad. Saluhallsstyrelsen
Lunds stad. Samarbetsnämnden för byggnads- och arbetskraftsfrågor inom Lunds stad
Lunds stad. Skjutsinrättningen
Lunds stad. Skjutsverket
Lunds stad. Socialbyrån
Lunds stad. Socialvårdsberedningen
Lunds stad. Socialvårdsstyrelsen
Lunds stad. Stadsfullmäktige
Lunds stad. Stadsrevisionen
Lunds stad. Stadsvågen
Lunds stad. Sten- och grusaffären
Lunds stad. Stiftelsen Nelly och H O Forsbergs Minne/ Lunds stads Spädbarns-och Upptagningshem
Lunds stad. Styrelsen för kronikerhemmet Mårtenslund
Lunds stad. Styrelsen för Lunds stads daghem för barn/ Lunds Barnkrubba/ Barndaghemmet Grynmalaregården
Lunds stad. Tandpolikliniken
Lunds stad. Tekniska verken
Lunds stad. Ungdomsstyrelsen
Lunds stad. Uppbördsverket
Lunds stad. Upplysnings- och understödsbyrån för tuberkulossjuka i Lund
Lunds stad. Varuförmedlingsbyrån
Lunds stad. Vattenverket
Lunds stads skolarkiv. Allmänna Barnskolan, Fattigflickskolan, Fattiggosskolan och Lunds Wexelunderv
Lunds stads skolarkiv. Folkskolans biblioteksstyrelse/Skolstyrelsens biblioteksnämnd
Lunds stads skolarkiv. Folkskolans realskollinjer
Lunds stads skolarkiv. Folkskolestyrelsen
Lunds stads skolarkiv. Folkskolor och småskolor
Lunds stads skolarkiv. Fortsättningsskolan
Lunds stads skolarkiv. Fullständiga läroverket för flickor
Lunds stads skolarkiv. Högre elementarskolan för flickor
Lunds stads skolarkiv. Högre folkskolan
Lunds stads skolarkiv. Kommunala flickskolan
Lunds stads skolarkiv. Kommunala mellanskolan
Lunds stads skolarkiv. Lunds privata elementarskola
Lunds stads skolarkiv. Lunds privata elementarskolas byggnadsaktiebolag
Lunds stads skolarkiv. Läroverksföreningen
Lunds stads skolarkiv. Läroverksföreningens i Lund Byggnads AB
Lunds stads skolarkiv. Praktiska mellanskolan
Lunds stads skolarkiv. Praktiska realskolan
Lunds stads skolarkiv. Privata förberedande skolan
Lunds stads skolarkiv. Samrealskolan
Lunds stads skolarkiv. Skolrådet
Lunds stads skolarkiv. Tekniska skolan
Lunds stads skolarkiv. Yrkesskolan
Lyngby kommun. Arbetslöshetskommittén
Lyngby kommun. Barnavårdsnämnden
Lyngby kommun. Biblioteksstyrelsen
Lyngby kommun. Familjebidragsnämnden
Lyngby kommun. Fattigvårdsstyrelsen
Lyngby kommun. Folkskolestyrelsen
Lyngby kommun. Hyby och Lyngby socknars kommunalförbund för brandväsendets ordnande
Lyngby kommun. Hälsovårdsnämnden
Lyngby kommun. Inköpsnämnden för eldbrand till Lyngby skolor m.fl.
Lyngby kommun. Kommunalfullmäktige
Lyngby kommun. Kommunalnämnden
Lyngby kommun. Kommunalstämman
Lyngby kommun. Kristidsnämnden
Lyngby kommun. Nykterhetsnämnden
Lyngby kommun. Pensionsnämnden
Lyngby kommun. Syskonen Albrektssons och Anna Montelius donationsfond
Norra Nöbbelövs kommun. Barnavårdsnämnden
Norra Nöbbelövs kommun. Fattigvårdsstyrelsen
Norra Nöbbelövs kommun. Folkskolan
Norra Nöbbelövs kommun. Kommunalnämnden
Norra Nöbbelövs kommun. Kommunalstämman
Norra Nöbbelövs kommun. Kristidsnämnden
Norra Nöbbelövs kommun. Nykterhetsnämnden
Norra Nöbbelövs kommun. Pensionsnämnden
Regionalt arkiv. Skånska drätselkammareförbundet
Regionalt arkiv. Skånska skolstyrelseförbundet
Regionalt arkiv. Sveriges socialtjänstemannaförbund, Skåne-Blekingekretsen
Revinge kommun. Barnavårdsnämnden
Revinge kommun. Fattigvårdsstyrelsen
Revinge kommun. Folkskolan/ Skolrådet
Revinge kommun. Fortsättningsskolan
Revinge kommun. Hälsovårdsnämnden
Revinge kommun. Kommunalnämnden
Revinge Kommun. Kommunalstämman
Revinge kommun. Kristidsnämnden
Revinge kommun. Nykterhetsnämnden
Revinge kommun. Revingeortens byggnadsnämnd
Revinge kommun. Styrelsen för Revinge skol- och ungdomsbibliotek
Sankt Peters Klosters kommun. Folkskolan
Sankt Peters Klosters kommun. Kommunalnämnden
Sankt Peters Klosters kommun. Kommunalstämman
Silvåkra kommun. Arbetslöshetskommittén
Silvåkra kommun. Barnavårdsnämnden
Silvåkra kommun. Fattigvårdsstyrelsen
Silvåkra kommun. Folkskolan
Silvåkra kommun. Hälsovårdsnämnden
Silvåkra kommun. Kommunalnämnden
Silvåkra kommun. Kommunalstämman
Silvåkra kommun. Nykterhetsnämnden
Silvåkra kommun. Pensionsnämnden
Silvåkra kommun. Vägkommittén/Väghållningsskyldige
Stadens äldste i Lund
Stora Råby kommun. Barnavårdsnämnden
Stora Råby kommun. Familjebidragsnämnden
Stora Råby kommun. Fattigvårdsstyrelsen
Stora Råby kommun. Folk- och skolbiblioteket
Stora Råby kommun. Folkskolan
Stora Råby kommun. Kommunalnämnden
Stora Råby kommun. Kommunalstämman
Stora Råby kommun. Pensionsnämnden
Stora Råby kommun. Råby polisdistriktsförbund
Stångby kommun. Barnavårdsnämnden
Stångby kommun. Biblioteksstyrelsen
Stångby kommun. Byggnadsnämnden
Stångby kommun. Byggnadsnämnden för Stångby utomplansområde
Stångby kommun. Familjebidragsnämnden
Stångby kommun. Fattigvårdsstyrelsen
Stångby kommun. Folkskolan/ Skolrådet
Stångby kommun. Hälsovårdsnämnden
Stångby kommun. Kommunalnämnden
Stångby kommun. Kommunalstämman
Stångby kommun. Kristidsnämnden
Stångby kommun. Norgekommittén
Stångby kommun. Nykterhetsnämnden
Stångby kommun. Pensionsnämnden
Södra Sandby kommun. Arbetslöshetskommittén
Södra Sandby kommun. Barnavårdsnämnden
Södra Sandby kommun. Bostadsnämnden
Södra Sandby kommun. Brobyggnadsskyldige
Södra Sandby kommun. Byggnadsnämnden
Södra Sandby kommun. Civilförsvarsnämnden
Södra Sandby kommun. Delegerade för skogsaccistaxering
Södra Sandby kommun. Delägarnas i Torna och Bara häraders brandstodsförening
Södra Sandby kommun. Familjebidragsnämnden
Södra Sandby kommun. Fattigvårdsstyrelsen
Södra Sandby kommun. Folkskolan/ Folkskolestyrelsen
Södra Sandby kommun. Hemhjälpsnämnden
Södra Sandby kommun. Hälsovårdsnämnden
Södra Sandby kommun. Inkvarteringsnämnden
Södra Sandby kommun. Kommittén för ordnande av fattiggård i Södra Sandby
Södra Sandby kommun. Kommitterade för behandling av nöjesskatteärenden i Södra Sandby
Södra Sandby kommun. Kommitterade för kommunalkamrerarefrågans ordnande i Södra Sandby storkommun
Södra Sandby kommun. Kommitterade för utredning angående samhällets genomfartsvägar som icke äro intagna för allmänt underhåll av vägförvaltningen
Södra Sandby kommun. Kommunalfullmäktige
Södra Sandby kommun. Kommunalnämnden
Södra Sandby kommun. Kommunalstämman
Södra Sandby kommun. Kristidsnämnden
Södra Sandby kommun. Lokalkommittén för 1938 års nationalinsamling i Södra Sandby
Södra Sandby kommun. Pensionsnämnden
Södra Sandby kommun. Prisinsamlingsnämnden
Södra Sandby kommun. Rotehållarna inom Södra Sandby socken
Södra Sandby kommun. Röstberättigade medlemmar i Södra Sandby för val av riksdagsledamot till 2:a kammaren
Södra Sandby kommun. Skolbyggnadskommittén
Södra Sandby kommun. Snöplogningsskyldige i Södra Sandby
Södra Sandby kommun. Sockenstämman
Södra Sandby kommun. Södra Sandby polisdistriktsförbund
Södra Sandby kommun. Södra Sandby, Igelösa-Odarslövs, Hardeberga socknars kommunalförbund för brandväsendets ordnande
Södra Sandby kommun. Tings- och fånghusbyggnadsskyldige
Södra Sandby kommun. Valnämnden
Södra Sandby kommun. Väghållningsskyldige i Södra Sandby
Södra Sandby kommun. Vägnämnden
Södra Sandby storkommun. Arbetslöshetsnämnden
Södra Sandby storkommun. Barnavårdsnämnden
Södra Sandby storkommun. Biblioteksstyrelsen
Södra Sandby storkommun. Bostadsnämnden
Södra Sandby storkommun. Brandstyrelsen
Södra Sandby storkommun. Byggnadsnämnden
Södra Sandby storkommun. Civilförsvarsnämnden
Södra Sandby storkommun. Familjebidragsnämnden
Södra Sandby storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/ Socialnämnden/ Sociala centralnämnden
Södra Sandby storkommun. Folkskolestyrelsen/ Skolstyrelsen
Södra Sandby storkommun. Fritidsnämnden
Södra Sandby storkommun. Företagsnämnden
Södra Sandby storkommun. Hemhjälpsnämnden
Södra Sandby storkommun. Hyresnämnden
Södra Sandby storkommun. Hälsovårdsnämnden
Södra Sandby storkommun. Idrottsplatsstyrelsen
Södra Sandby storkommun. Kommittéer o dyl
Södra Sandby storkommun. Kommunalnämnden/ Kommunstyrelsen
Södra Sandby storkommun. Kommunalstämman
Södra Sandby storkommun. Kommunfullmäktige
Södra Sandby storkommun. Kulturnämnden
Södra Sandby storkommun. Kävlingeåns vattenvårdsförbund
Södra Sandby storkommun. Lönenämnden
Södra Sandby storkommun. Nykterhetsnämnden
Södra Sandby storkommun. Nöjesskattenämnden
Södra Sandby storkommun. Pensionsnämnden
Södra Sandby storkommun. Pensionärshemsstyrelsen
Södra Sandby storkommun. Polisnämnden
Södra Sandby storkommun. Samarbetsdelegationen för Södra Sandby storkommun
Södra Sandby storkommun. Simbadskommittén
Södra Sandby storkommun. Skolbiblioteket i Hardeberga
Södra Sandby storkommun. Stiftelsen Revingebostäder
Södra Sandby storkommun. Stiftelsen Sandbybostäder
Södra Sandby storkommun. Tekniska nämnden
Södra Sandby storkommun. Trafiknämnden
Södra Sandby storkommun. Valberedningsnämnden
Södra Sandby storkommun. Valnämnden
Södra Sandby storkommun. Överförmyndarnämnden
Torns storkommun. Barnavårdsnämnden
Torns storkommun. Barnfilmklubben
Torns storkommun. Biblioteksstyrelsen
Torns storkommun. Brandstyrelsen
Torns storkommun. Byggnadsnämnden
Torns storkommun. Civilförsvarsnämnden
Torns storkommun. Familjebidragsnämnden
Torns storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/ Socialnämnden
Torns storkommun. Folkskolestyrelsen/ Skolstyrelsen
Torns storkommun. Hemhjälpsnämnden
Torns storkommun. Hälsovårdsnämnden
Torns storkommun. Kommunalfullmäktige
Torns storkommun. Kommunalnämnden
Torns storkommun. Kommunalstämman
Torns storkommun. Lönenämnden
Torns storkommun. Nykterhetsnämnden
Torns storkommun. Pensionsnämnden
Torns storkommun. Pensionärshemsstyrelsen
Torns storkommun. Torns kommuns erkända sjukkassa
Vallkärra kommun. Arbetslöshetskommittén
Vallkärra kommun. Barnavårdsnämnden
Vallkärra kommun. Biblioteksstyrelsen
Vallkärra kommun. Byggnadskommittén för ombyggnad av Vallkärra kommungård
Vallkärra kommun. Byggnadsnämnden
Vallkärra kommun. Familjebidragsnämnden
Vallkärra kommun. Fattigvårdsstyrelsen
Vallkärra kommun. Folkskolestyrelsen
Vallkärra kommun. Föreningen för hjälp åt finska barn i Vallkärra
Vallkärra kommun. Hälsovårdsnämnden
Vallkärra kommun. Kommunalfullmäktige
Vallkärra kommun. Kommunalnämnden
Vallkärra kommun. Kommunalstämman
Vallkärra kommun. Kontrollföreningen
Vallkärra kommun. Nykterhetsnämnden
Vallkärra kommun. Pensionsnämnden
Vallkärra kommun. Vallkärra begravningskassa, understödsförening
Vallkärra kommun. Vallkärra med flera socknars erkända sjukkassa
Vallkärra kommun. Vallkärra med flera socknars fadderortskommitté
Vallkärra kommun. Vallkärra polisdistriktsförbund
Vallkärra kommun. Vallkärra, Håstads, Stångby, Västra Hoby och Norra Nöbbelövs brandförbund
Vallkärra kommun. Vallkärra, Stångby och Norra Nöbbelövs kommuners kommunalförbund för social hemhjälpsverksamhet
Veberöds kommun. Barnavårdsnämnden
Veberöds kommun. Biblioteksstyrelsen
Veberöds kommun. Byggnadsnämnden
Veberöds kommun. Civilförsvarsnämnden
Veberöds kommun. Diverse föreningar
Veberöds kommun. Familjebidragsnämnden
Veberöds kommun. Fattigvårdsstyrelsen
Veberöds kommun. Folkskolestyrelsen
Veberöds kommun. Fortsättningsskolstyrelsen
Veberöds kommun. Hemhjälpsnämnden
Veberöds kommun. Hälsovårdsnämnden
Veberöds kommun. Kommittéer
Veberöds kommun. Kommunalfullmäktige
Veberöds kommun. Kommunalnämnden
Veberöds kommun. Kommunalstämman
Veberöds kommun. Kristidsnämnden
Veberöds kommun. Livsmedelsnämnden
Veberöds kommun. Luftskyddsnämnden
Veberöds kommun. Nykterhetsnämnden
Veberöds kommun. Pensionsnämnden
Veberöds kommun. Simbadstyrelsen
Veberöds kommun. Upplysningsnämnden
Veberöds kommun. Veberöds läkaredistrikt
Veberöds kommun. Veberöds polisdistriktsförbund
Veberöds kommun. Veberöds veterinärdistrikt
Veberöds kommun. Väghållningsskyldige
Veberöds municipalsamhälle. Brandstyrelsen
Veberöds municipalsamhälle. Byggnadsnämnden
Veberöds municipalsamhälle. Gatu- och kloaknämnden
Veberöds municipalsamhälle. Hälsovårdsnämnden
Veberöds municipalsamhälle. Municipalfullmäktige
Veberöds municipalsamhälle. Municipalnämnden
Veberöds municipalsamhälle. Municipalstämman
Veberöds storkommun. Barnavårdsnämnden
Veberöds storkommun. Biblioteksstyrelsen
Veberöds storkommun. Branddirektionen/Brandstyrelsen
Veberöds storkommun. Byggnadsnämnden
Veberöds storkommun. Civilförsvarsnämnden
Veberöds storkommun. Familjebidragsnämnden
Veberöds storkommun. Folkskolestyrelsen/ Skolstyrelsen
Veberöds storkommun. Friluftsbadsstyrelsen
Veberöds storkommun. Fritidsnämnden
Veberöds storkommun. Föreningen Veberöds Andelselektricitetsverk
Veberöds storkommun. Hemhjälpsnämnden
Veberöds storkommun. Hyresnämnden
Veberöds storkommun. Hälsovårdsnämnden
Veberöds storkommun. Idrottsnämnden
Veberöds storkommun. Kommittéer
Veberöds storkommun. Kommunalfullmäktige / Kommunfullmäktige
Veberöds storkommun. Kommunalnämnden/Kommunstyrelsen
Veberöds storkommun. Kommunalstämman
Veberöds storkommun. Lönenämnden
Veberöds storkommun. Nykterhetsnämnden
Veberöds storkommun. Pensionsnämnden
Veberöds storkommun. Simbadsstyrelsen
Veberöds storkommun. Socialnämnden
Veberöds storkommun. Tekniska nämnden
Veberöds storkommun. Valberedningsnämnden
Veberöds storkommun. Veberöds kommuns erkända sjukkassa
Veberöds storkommun. Veberöds sotningsdistrikt
Veberöds storkommun. Yrkesskolan/ Yrkesrådet
Veberöds storkommun. Överförmyndaren
Vombs kommun. Arbetslöshetskommittén
Vombs kommun. Barnavårdsnämnden
Vombs kommun. Brandstyrelsen
Vombs kommun. Byggnadsnämnden för Vombs utomplansområde
Vombs kommun. Fattigvårdsstyrelsen
Vombs kommun. Folkskolan
Vombs kommun. Fortsättningsskolan
Vombs kommun. Hälsovårdsnämnden
Vombs kommun. Kommunalnämnden
Vombs kommun. Kommunalstämman
Vombs kommun. Kristidsnämnden
Vombs kommun. Nykterhetsnämnden
Vombs kommun. Pensionsnämnden
Vombs kommun. Skolrådet
Västra Hoby kommun. Barnavårdsnämnden
Västra Hoby kommun. Familjebidragsnämnden
Västra Hoby kommun. Fattigvårdsstyrelsen
Västra Hoby kommun. Folkskolan
Västra Hoby kommun. Kommunalnämnden
Västra Hoby kommun. Kommunalstämman
Västra Hoby kommun. Pensionsnämnden
Västra Hoby kommun. Skolbiblioteksstyrelsen