Serie: G 5 Badinrättningens räkenskaper

Grunduppgifter

G 5
Badinrättningens räkenskaper
Innehåller även förteckning på de i fattighuset boende personer som badat samt journal över erhållna bad vid fattigvårdens badinrättning. Badinrättningens räkenskaper 1851-1853, 1855-1856 ingår i Kokinrättningens räkenskaper, G 3:10-12.

Placering

Sekretess

Länkar

Det finns inga länkar