Serie: G 1 Allmänna fattigvårdens räkenskaper

Grunduppgifter

G 1
Allmänna fattigvårdens räkenskaper
Serien i arkivboxar om ej annat anges. I serien ingår ekonomiska redogörelser,uppbördslängder för fattigskatten,utdelningslängder, verifikationer,räkenskaper för fattigskolan 1829-1842, räkenskaper för arbetsinrättningen 1829-1844, 1853-1855, 1858-1863, räkenskaper för kokinrättningen 1834-1842,1853-1855,1858-1863, samt förteckningar över utackorderade barn 1829-1863. Räkenskaper för åren 1833-1834, 1844-1846 och 1856-1858 saknas.

Placering

Sekretess

Länkar

Det finns inga länkar