Arkivbildare: Lunds stads skolarkiv. Privata förberedande skolan

Grunduppgifter

Lunds stads skolarkiv. Privata förberedande skolan
341
1930 - 1965
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. PRIVATA FÖRBEREDANDE SKOLAN Vid genomförandet av 1927 års skolbeslut övertog Kommunala flickskolan större delen av den verksamhet som Högre elementarskolan för flickor/Anna Rönströms skola bedrivit. Kvar blev den förberedande skolan med årskurs 1-4 som nu övergick till Privata Förberedande Skolan. Skolan var ursprungligen fyraårig och hade 1935 79 elever. Elevantalet ökade därefter något och var 1945 87. I slutet av 1940-talet fick vissa klasser dubbleras. Elevantalet fortsatte att öka och var 1955 105 st. samt läsåret 1958/59 152 st. Genom en reform 1957-1958 blev skolan sexårig och kom därigenom att motsvara folkskolan som förberedelse för realskolan. Under 1960-talet reformerades hela det svenska skolväsendet och i samband därmed upphörde Privata förberedande skolan med utgången av vårterminen 1965. Den sista terminen var elevantalet 87. Skolan hyrde gårdshuset i f.d. Anna Rönströms skolas lokaler på Stora Södergatan 57 samt lilla salen i Församlingshemmet, Råbygatan 12, där den fanns till 1961 då den flyttade till Magle Stora Kyrkogata 5 (Magleskolan). Man hyrde in sig i Vårfruskolans gymnastiksal. Skolan tog ut en terminsavgift som läsåret 1958/59 var för klass 1:165 kr, klass 2:190 kr, klass 3:200 kr, klass 4:210 kr och klass 5 och 6: 350 kr. Se även boken Ett gammalt skolhus i Lund (1987) sid 321-322, av Inger Rudberg

Placering

27

Länkar

Det finns inga länkar