Arkivbildare: Lunds stads skolarkiv. Lunds privata elementarskola

Grunduppgifter

Lunds stads skolarkiv. Lunds privata elementarskola
Lunds realskola 1848- 1868. Lunds privata elementarskola 1868-Vt 1968 Spyken
339
1848 - 1968
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS STAD. LUNDS PRIVATA ELEMENTARSKOLA Skolan grundlades 1848 som Realskolan i Lund och hade från början 15 elever. Elevantalet ökade för att sedan ligga stabilt på runt 50. År 1869 bytte den namn till Lunds privata elementarskola men kallades i folkmun ofta för Lunds Privata eller bara Spyken. År 1898 tillträdde Johannes Strömberg som rektor. Elevantalet växte till som mest 750 elever. Under 1968 avprivatiserades och kommunaliserades skolan och bytte samtidigt namn till Strömbergskolan efter rektor Strömberg. Studentexamen gavs från 1868 till 1968, realexamen från 1908. Skolan ägdes fram till kommunaliseringen 1966 av Föreningen Lunds Privata Elementarskola. Skolans administration utövades av dess styrelse som bestod av rektor (ordförande), av sju utsedda lektorer och adjunkter samt två ledamöter utsedda av Lunds stadsfullmäktige. Redan när skolan började sin verksamhet år 1848, innebar dess program ett pedagogiskt initiativ, som senare skulle förverkligas i det allmänna skolväsendet. Den kallade sig då Realskolan i Lund i medveten opposition mot den då härskande latinskolan (Katedralskolan) och blev därigenom en föregångare till realgymnasiet. Samma förhållande kan gång på gång iakttas under skolans historia. Före realexamens tillkomst hade skolan upprättat en så kallad avslutningsklass, avsedd för dem som i första hand tänkte sig en anställning vid posten eller telegrafverket. Långt innan koncentrationsundervisning var påtänkt vid läroverken, tillämpades den vid Lunds privata elementarskola. Utförliga redogörelser för skolans historia finns i volymerna F 1:7 - 10.

Placering

1692

Länkar

Det finns inga länkar