Arkivbildare: Lunds stads skolarkiv. Praktiska realskolan

Grunduppgifter

Lunds stads skolarkiv. Praktiska realskolan
338
1952 - 1956
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. PRAKTISKA REALSKOLAN I samband med ändring i reglementet för Praktiska mellanskolan i Lund ändrades denna skolas namn till Lunds praktiska realskola fr.o.m. 1 juli 1952. Skolan, som byggde på folkskolans sjätte klass, hade fyraårig handelslinje. Studierna avslutades med praktisk realexamen. Enligt Kungl. Maj:ts beslut den 10 april 1953 skulle realskollinjer inrättas vid Lunds folkskolor, och på grund härav skulle Praktiska realskolan dras in. Sålunda gjordes fr.o.m. Ht. 1953 inga nya intagningar till första årskursen. Skolans verksamhet upphörde i och med utgången av vårterminen 1956. Praktiska realskolan hade under läsåret 1952-1953 sju klassavdelningar, en i fjärde årskursen och två i var och en av de tre övriga, med sammanlagt ca 200 elever. Därefter skedde en succesiv minskning, tills de två sista avdelningarna nådde avgångsklassen läsåret 1955/ 56. Vikarierande rektor var 1952-1955 adjunkten Bengt Hennel och läsåret 1955-1956 e. o. adjunkten Gösta Cederberg. Styrelsens ordförande var målaren Folke Jönsson. Liksom sin föregångare, praktiska mellanskolan, hade praktiska realskolan sina lokaler i skolhuset vid Apelgatan 1.

Placering

46

Länkar

Det finns inga länkar