Arkivbildare: Lunds stads skolarkiv. Läroverksföreningen

Grunduppgifter

Lunds stads skolarkiv. Läroverksföreningen
335
1880 - 1937
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. LÄROVERKSFÖRENINGEN På initiativ av bl.a. professor Martin Weibull bildades 1880 Läroverksföreningen i Lund med syfte att upprätta och på privat grund driva ett fullständigt läroverk för flickor. För detta ändamål inköpte föreningen samma år fröken Carolina Eggerts flickskola vid Mårtenstorget 15. Läroplan samt stadgar för läroverket och föreningen antogs och den 1 september 1880 trädde läroverket i verksamhet. Läroverksföreningens styrelse ledde skolan och utsåg dess föreståndarinna och rektor. Från 1902 var rektorsbefattningen dock ej tillsatt. 1911 tillkom en studierektorsbefattning för gymnasiet. Enligt stadsfullmäktiges beslut den 25 november 1932 ombildades läroverket ht 1933 till en kommunal flickskola (se vidare det arkivet). En annan följd av reformen var att gymnasieavdelningarna vid stadens gossläroverk öppnades för flickor. Därmed blev flickläroverkets gymnasium överflödigt, och ht 1933 gjordes inga nya intagningar till första ringen. De sista studenterna gick ut vt 1935, och därmed upphörde läroverkets verksamhet. Den förberedande skolan kom att uppgå i Privata förberedande skolan (se detta arkiv). Läroverksföreningen upplöstes den 27 september 1937, och av större delen av dess förmögenhet bildades en stipendiefond som donerades till Lunds universitet. Se även Fullständiga läroverkets för flickor arkiv (LSA329)

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar