Arkivbildare: Lunds stads skolarkiv. Yrkesskolan

Grunduppgifter

Lunds stads skolarkiv. Yrkesskolan
Lärlings- och yrkesskolan 1922-1942, Lunds stads skolor för yrkesundervisning 1943-1955
334
1922 - 1958
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. LÄRLINGS- OCH YRKESSKOLAN Efter beslut av stadsfullmäktige den 22 juni 1921 inrättades en kommunal lärlings- och yrkesskola i Lund. Verksamheten började höstterminen 1922 i Tekniska skolans lokaler i Katedralskolans äldre byggnad vid Svanegatan. Tekniska Skolan avvecklades nu och upphörde med utgången av vårterminen 1924. Skolans lokalfråga löstes genom att man 1926 fick överta Laurentiiskolan (nu Magleskolan). Dessa lokaler kom dock med en allt större verksamhet att bli otillräckliga och undervisningslokaler hyrdes på olika platser i Lund. Samarbete bedrevs även med landstingets Centrala Verkstadsskola. Skolans namn ändrades 1943 till Lunds stads skolor för yrkesundervisning, och detta namn ändrades 1956 till Lunds stads yrkesskola. Genom stadsfullmäktiges beslut den 22 november 1957 överfördes yrkesskolan fr. o m den 1 juli 1958 till Lunds skolstyrelse och den särskilda styrelsen avskaffades. se därefter Polhemskolans arkiv. STYRELSEORDFÖRANDEN: Wåhlin, Theodor, domkyrkoarkitekt, 1922-1926 Mattsson, Magnus, målare, 1926-1941 Ek, John, dövstumkonsulent, 1942-1958 INSPEKTORER: Sommarin, Emil, professor 1922-1939 Camstorp, P. E., borgmästare 1927-1929 Wåhlin, Theodor, domkyrkoarkitekt 1929-1934 Wicksell, Sven, professor 1934-1939 Elovson, Harald, docent 1939-1958 REKTORER: Ekblad, Erik 1922-1939 Evernmark, Nils 1939-1944 Lindström, Nils 1944-1946 Johansson, Anders F. 1946-1957 Gumaelius, Herman 1957-1958 LITTERATUR: Rudberg, Inger: Ett gammalt skolhus i Lund, Lund 1987, sid. 281-308. Följande handlingar tillhörande Tekniska skolans arkiv ingår i Lärlings-och yrkesskolans arkiv: Styrelseprotokoll 1917-1922 ingår i A 1:1. Brevbok 1912-1924 ingår i C :1. Kassabok för biblioteket 1903-1924 ingår i G 1B:1.

Placering

121

Länkar

Det finns inga länkar