Arkivbildare: Enskilt arkiv. Stiftelsen Hemmet i Lund

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Stiftelsen Hemmet i Lund
231
1906 -
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
ENSKILT ARKIV. STIFTELSEN HEMMET I LUND Stiftelsen Hemmet inrättades 1906 enligt reglemente med "ändamål att å den av Fru Professorskan Otilia Ohlsson-Gadde därtill donerade tomten nr 336 H i Lund och för gåvomedel, som av Sparbanken för Lunds stads kringliggande land samt enskilda personer som lämnats, uppföra byggnader avsedda att bereda bostäder åt mindre bemedlade kvinnor (s.k. pauvres honteuses) tillhörande Lunds samhälle". På tomten nr 336 H (Kv. Myntet 26) med adress Nygatan 3 uppfördes åren 1906-07 av stiftelsen Hemmet ett gathus i tre våningar med vinkelbyggd gårdsflygel i södra tomtgränsen. Arkitekt var Folke Zettervall. År 1933 gjordes följande tillägg i stadgarna: "Då stiftelsens tillgångar medgiva en utvidgning av verksamheten äger Stiftelsen rätt att för upplåtande av gratis eller billiga bostäder åt s.k. pauvres honteuses förvärva jämväl annan fastighet i Lund". I augusti 1933 inköpte Stiftelsen fastigheten stadsäga 601 (Kv. Triangeln 5), med adress Arkivgatan 19 för en köpesumma av 38 000 kronor. Fastigheten består av ett bostadshus i två våningar uppförd 1900 med intilliggande trädgård. Nya hyresgäster vid Arkivgatan 19 antogs fr.o.m. 1 oktober 1934. Troligen i början av 1980-talet sålde Stiftelsen sina fastigheter. En permutation ägde rum i början av 1980-talet. Stiftelsen förvaltas av Sparbankens Förvaltningsservice som också har protokollen fr o m 1964 och framåt. Arkivhandlingarna tillhörande stiftelsen Hemmet levererades till Stadsarkivet av Sparbankens Förvaltningsservice den 4 juni 1992.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar