Arkivbildare: Lunds stads skolarkiv. Fortsättningsskolan

Grunduppgifter

Lunds stads skolarkiv. Fortsättningsskolan
328
1908 - 1959
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. FORTSÄTTNINGSSKOLAN Fortsättningsskola startade på 1860-talet och omfattade folkskolans årskurser 7 och 8. Den kallades även repetitionsskola, eftersom det gällde att friska upp kunskaperna inför nattvardsläsningen. I fortsättningsskolan fick bara de barn gå som hade gått fullständig folkskolekurs. Fortsättningsskolan fick statsbidrag från 1877, förekom främst i städer och var frivillig till 1918. Enligt bestämmelserna 1877 kunde fortsättningsskolan i städer ordnas som aftonskola för dem som gått folkskolans fullständiga kurs. Enligt stadgan 1918: 1001 skulle fortsättningsskolan befordra den medborgerliga bildningen och förbereda inför vidare yrkesutbildning. Det kunde finnas särskild styrelse för fortsättningsskola, kyrklig eller borgerlig beroende på hur folkskolan styrdes. Enligt 1922 års reglemente för Lunds stads fortsättningsskolor framgår att: För den obligatoriska fortsatta undervisningen inom skoldistriktet åt sådana lärjungar, som med fullständigt avgångsbetyg lämnat den egentliga folkskolan eller vid prövning visat sig hava på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, upprätthållas inom distriktet följande fortsättningsskolor: en yrkesbestämd fortsättningsskola för gossar i anslutning till metallindustri en yrkesbestämd fortsättningsskola för gossar i anslutning till träindustri en yrkesbestämd fortsättningsskola för gossar och flickor i anslutning till bokhantverk en yrkesbestämd fortsättningsskola för flickor med undervisning i husligt arbete I samtliga fortsättningsskolor med undantag av fortsättningsskolan med husligt arbete skall undervisningen så anordnas, att den under första årskursen erhåller en mera allmän och under andra årskursen en mera yrkesbestämd läggning. Skolorna äro förlagda till lokaler i stadens folkskolehus. Stadens folkskolestyrelse utgör även styrelse för fortsättningsskolorna Fortsättningsskolan kom att ersättas av realskolan/ samrealskolan under mitten av 1950-talet.

Placering

56

Länkar

Det finns inga länkar