Arkivbildare: Lunds stads skolarkiv. Folkskolans realskollinjer

Grunduppgifter

Lunds stads skolarkiv. Folkskolans realskollinjer
326
1953 - 1962
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. FOLKSKOLANS REALSKOLLINJER I enlighet med Kungl. Brev av den 10 april och 24 juli 1953 angående inrättande av inbyggda realskollinjer vid Lunds folkskolor, stadsfullmäktiges protokoll § 70 och § 164, medgavs Lunds skoldistrikts folkskolor att fr. o m läsåret 1953/54 anordna dels en treårig till realexamen ledande linje, dels en treårig till praktisk realexamen ledande handelslinje. Detta gjorde Praktiska realskolan överflödig och denna avvecklades 1953-1956. Lunds folkskolors realskollinjer och Lunds folkskolors yrkeslinjer benämndes gemensamt Lunds folkskolors högstadium. Folkskolornas realskollinjer omfattade: Allmän reallinje, 3 årig (linje A). första intagningen ht 1953. Sista eleverna gick ut vt 1961. Praktisk reallinje/handelslinje, 3 årig. Första intagning ht 1953. Intagningarna upphörde 1957 och de sista eleverna gick ut vt 1959. Praktisk reallinje/handelslinje, 4 årig (linje H). Ersatte praktiska realskolan. Första intagning ht 1953. Sista eleverna gick ut vt 1962. Socialbetonad linje, 4 årig (linje S). Första intagning ht 1956. Sista eleverna gick ut vt 1962. Konstbetonad linje, 4 årig (linje K). Första intagning ht 1956. Sista eleverna gick ut vt 1962. Genom beslut att inrätta enhetsskolan upphörde intagningarna till realskollinjerna. När de sista eleverna gick ut 1962 upphörde verksamheten. Realskollinjerna var underställda Lunds skolstyrelse och tillhörde administrativt Klosters rektorsområde, men hade egen studierektor. Verksamheten inrymdes i Klosterskolan, Parkskolan och Värpingeskolan.

Placering

121

Länkar

Det finns inga länkar