Arkivbildare: Lunds kommun. Socialnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Socialnämnden
20
1982 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. SOCIALNÄMNDEN (1982- ) Socialtjänstlagen (SoL) föreslogs av svenska regeringen den 28 juni 1979 och trädde i kraft 1982. Den nya lagen ersatte de tidigare vårdlagarna - barnavårdslagen, nykterhetsvårdslagen och socialhjälpslagen. Socialtjänstens inriktning ändrades från att vara överordnad och kontrollerande och skulle nu i förhållande till den enskilde vara serviceinriktad och hjälpande. I Lunds kommun tog socialnämnden vid för att arbeta utifrån den nya lagstiftningen. Kommunfullmäktiges beslut om förändrad nämnds- och förvaltningsorganisation 1994-10-27 innebar inrättande av en socialnämnd, till vilken allt socialt arbete skulle samlas. Socialnämnden ansvarade även för barnomsorgen och tillstånd gällande fritidsverksamhet i privat/enskild regi (Fritidsnämnden ansvarade för bidragsdelen). De tidigare sociala distriktsnämnderna Centrum och Öster upphörde 1995-12-31. Ett IFO-utskott övertog under några år (1995-99) distriktsnämndernas arbetsuppgifter inom individ- och familjeomsorgen. Till och med 1999 hade socialnämnden två arbetsutskott. Ett förberedande för socialnämnden (arbetsutskottet) och ett arbetsutskott med individärenden (IFO-utskottet). Från och med 2000 togs IFO-utskottet bort medan arbetsutskottet, som tog upp båda ärendeformer, fanns kvar (dock med övervägande fokus på individärenden).

Placering

741

Länkar

Det finns inga länkar