Arkivbildare: Lunds kommun. Sociala distriktsnämnden Öster

Grunduppgifter

Lunds kommun. Sociala distriktsnämnden Öster
321
1974 - 1995
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. SOCIALA DISTRIKTSNÄMNDEN ÖSTER (1974-1995) verkade under perioden 1974-1995 med syftet att avlasta sociala centralnämnden/ socialnämnden i beslutsfattande gällande individärenden inom barnavård, nykterhetsvård och socialhjälp i de östra kommundelarna. I samband med kommunfullmäktiges beslut om förändrad nämnds-och förvaltningsorganisation 1994-10-27 bildades fr. o m 1 januari 1996 en gemensam socialnämnd, till vilken allt socialt arbete knöts.

Placering

63

Länkar

Det finns inga länkar