Arkivbildare: Lunds kommun. Barn- och skolnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Barn- och skolnämnden
BSN BSF
1009
2018 -
  • - - ---
LUNDS KOMMUN. BARN- OCH SKOLNÄMNDEN (2018- ) Fr. o m 1 januari 2018 slogs Barn- och skolnämnd Lunds stad ihop med Barn- och skolnämnd Lund Öster för att bilda en Barn- och skolnämnd för hela kommunen. Barn- och skolnämnden ansvarar för förskola, grundskola, förskoleklass, skolbarnomsorg och obligatorisk särskola för Lunds kommun. Nämnden har också ett övergripande ansvar för skolskjutsar, regler och avgifter för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, sommarskola och Lunds skolors resurscentrum. Nämndens arbete styrs av skollagen och förordningar som läroplaner och kursplaner. Denna nämnds förvaltning är barn- och skolförvaltningen. Fr.o.m. våren 2021 hanteras anmälningar om kränkande särbehandling i DF-respons. Via en automation diarieförs ett ärende i W3D3. Ärendena i DF-respons innehåller endast metadata om själva ärendet. När det läggs till en utredning i ärendet avslutas det tomma ärendet i DF-respons.

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar