Arkivbildare: Fristående grundskola. Sankt Thomas skola i Lund

Grunduppgifter

Fristående grundskola. Sankt Thomas skola i Lund
1003
1993 -
  • - - ---
FRISTÅENDE GRUNDSKOLA. SANKT THOMAS SKOLA I LUND Internationellt sett är katolska skolor ingen ovanlig syn. I Sverige finns det bara fyra stycken, varav en i Lund (2022). Sankt Thomas skola är en katolsk friskola som startade sin verksamhet i Lund 1993 vid Sankt Thomas församling. Från starten 1993 till och med vt 1997 bedrev skolan endast förskoleverksamhet. Från ht 1997 startade skolan sin grundskoleverksamhet. I augusti 1998 flyttade skolan till Sankt Lars-området i södra Lund. Den vackra skolbyggnaden uppförd 1877-79 och ombyggd 1907 och 1920 i nyrenässansk stil var ursprungligen förvaltningsbyggnad för Lunds Hospital, sedermera Sankt Lars sjukhus. Förvaltningsbyggnaden innehöll ursprungligen en större kyrksal. Sankt Thomas skolas verksamhet är idag heltäckande med förskola, grundskola och fritidsverksamhet. Ämnesundervisningen är allsidig, saklig, icke-konfessionell och förankrad i gedigna ämneskunskaper. Den vilar på vetenskaplig grund och utformas utifrån den nationella läroplanen. Utöver den specifika ämnesundervisningen anordnar skolan samlingar med konfessionella inslag som utformas med respekt för barnens och elevernas individuella frihet, ålder och mognad. Enligt Skollagen 2010:800 kap 29, 18§ ska huvudmannen för en fristående grundskola överlämna kopia på en elevs slutbetyg, eller om elev avgår utan slutbetyg, kopia på intyg om avgång från grundskola till den kommun där skolan är belägen. Bestämmelsen trädde i kraft läsåret 2011/ 2012. För betyg utfärdade före läsåret 2011/ 2012 bestämmer skolan själv över arkiveringen av betygsuppgifterna. Skolan har levererat kopior på elevernas slutbetyg i åk 9 fr.o.m. läsåret 2011/ 2012.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar