Arkivbildare: Stadens äldste i Lund

Grunduppgifter

Stadens äldste i Lund
230
1726 - 1870
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
STADENS ÄLDSTE I LUND 1862 års kommunalförordningar anförtrodde vården av Lunds stadskommuns gemensamma ordnings- och hushållningsangelägenheter år fyra organ, nämligen allmänna rådstugan, stadsfullmäktige, magistraten och drätselkammaren. Förordningen trädde i kraft 1 januari 1863. Vid denna tidpunkt verkade redan de 3. Endast stadsfullmäktige var ny. Tidigare var den egentliga beslutande primärsamlingen Allmänna rådstugan, ledd av magistraten och deltog stadens samtliga skattskyldiga invånare med rösträtt i förhållande till sina skattebidrag till staden. Allmänna rådstugan fastställde själv den årliga kommunala uttaxeringen. I löpande förvaltningsärenden företräddes den av sina valda ombud, stadens äldste, vilka i Lund bestod av borgerskapets tolv äldste - 7 hantverkare, 4 handlande och 1 byggare - förstärkta med 9 deputerade för husägare och fabrikörer utom de burskapsägandes krets. Borgerskapets äldste fortsatte att verka till den 1 februari 1870 för tillvaratagandet av de burskapsägandes särskilda intressen.

Placering

51

Länkar

Det finns inga länkar