Arkivbildare: Fristående gymnasieskola. ProCivitas Privata gymnasium Lund

Grunduppgifter

Fristående gymnasieskola. ProCivitas Privata gymnasium Lund
Fristående gymnasieskola. ProCivitas Privata gymnasium AB
914
2017 -
  • - - ---
FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA. PROCIVITAS PRIVATA GYMNASIUM I LUND ProCivitas är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. ProCivitas startade gymnasieutbildningar i Lund 2014. Skolan finns på Biskopsgatan 7 Program: Naturvetenskaplig, Samhällsvetenskaplig och Juridik/Ekonomi, samt från 2017 även Samhällsvetenskapligt program med beteendevetenskaplig inriktning. Skolan har kopplingar till det lokala näringslivet. Genom gästföreläsningar och en egen mentor till varje elev vill man skap en drivkraft hos eleverna. Enligt Skollagen SFS 2010:800, kapitel 29 §18, ska huvudmannen för en fristående gymnasieskola överlämna kopia på en elevs slutbetyg, eller om elev avgår utan slutbetyg, kopia på intyg om avgång från gymnasieskola till den kommun där skolan är belägen. Bestämmelsen trädde i kraft läsåret 2011/ 2012. För betyg utfärdade före införandet av den nya skollagen, bestämmer skolan själv över arkiveringen av betygsuppgifterna. ProCivitas Privata gymnasium har till Lunds stadsarkiv levererat kopior på slutbetyg från och med skolans första examensklasser 2017.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar