Arkivbildare: Enskilt arkiv. Vänortsföreningen Lund-Greifswald

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Vänortsföreningen Lund-Greifswald
310
1991 -
  • - - ---
ENSKILT ARKIV. VÄNORTSFÖRENINGEN LUND-GREIFSWALD Den 7 oktober 1990 skrevs ett avtal om vänortssamarbete mellan Greifswald och Lund. I avtalet stipulerades bl. a att man skulle ta initiativ till bildandet av vänortsföreningar i respektive stad och att stödja dessa i deras arbete. Så skedde, och måndagen den 4 februari 1991, i Lunds stadshalls sessionssal, bildades vänortsföreningen Lund-Greifswald ”med syfte att skapa breda kontakter mellan människor och organisationer i de båda vänorterna”. Vid mötet hölls ett föredrag av Dr Manfred Herrling från Greifswald om "Greifswalds universitets 535-åriga historia". Efter föredraget hölls ett konstituerande sammanträde med val av styrelse och fastställande av stadga. Föreningen har till ändamål att verka för brett folkligt samarbete och stimulera ömsesidigt utbyte på skilda nivåer mellan Lund och Greifswald.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar