Arkivbildare: Fristående gymnasieskola. Realgymnasiet Lund

Grunduppgifter

Fristående gymnasieskola. Realgymnasiet Lund
913
2011 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA. REALGYMNASIET I LUND Realgymnasiet är en del av Lärande i Sverige AB, en av de största fristående huvudmännen i Sverige. Lärandegruppen i Sverige AB med huvudkontor i Norrköping, är en av Sveriges största friskolekoncerner. Kärnan i gruppens verksamhet är att bedriva grundskola och gymnasium. I koncernen finns Lärande i Sverige AB som bl. a. driver Realgymnasiet. Idag finns cirka 850 medarbetare som driver 25 verksamheter i Sverige, varav tre förskolor, 7 grundskolor och 15 gymnasieskolor, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Realgymnasiet i Lund startade ht 2011, ligger i Sankt Larsparken sedan 2013 och erbjuder utbildningar som utgår från elevernas personliga intresse och ger möjlighet att omvandla det till en framtida yrkeskarriär. Skolan erbjuder utbildningar inom områdena Hund, Ridning, Frisör & Barberare, Promeister Fordon, Sällskapsdjur & Djursjukvård, Nordic Choice Hotels, Natur & Äventyr och Stylist. Skolan samarbetar med Nordic Choice Hotels, ProMeister, Lunds Civila Ryttarförening och Skånes djurpark. Enligt Skollagen 2010:800 kap 29 §18, ska huvudmannen för en fristående gymnasieskola överlämna kopia på en elevs slutbetyg, eller om elev avgår utan slutbetyg, kopia på intyg om avgång från gymnasieskola till den kommun där skolan är belägen. Bestämmelsen trädde i kraft läsåret 2011/ 2012. För betyg utfärdade före införandet av den nya skollagen, bestämmer skolan själv över arkiveringen av betygsuppgifterna. Realgymnasiet har till Lunds stadsarkiv levererat kopior på slutbetyg från och med skolans första examensklasser 2014.

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar