Arkivbildare: Lunds kommuns grundskola. Södra Sandby samverkansområde

Grunduppgifter

Lunds kommuns grundskola. Södra Sandby samverkansområde
Fågelsångs rektorsområde, Killebäcks rektorsområde (se Lunds kommuns grundskolor Killebäckskolan), By rektorsområde, Uggle rektorsområde, Fågelsångs ansvarsområde, By ansvarsområde, Furets ansvarsområde
185
1993 -
  • - - ---
LUNDS KOMMUNS GRUNDSKOLA. SÖDRA SANDBY SAMVERKANSOMRÅDE bildades ht 1993 omfattandes samtliga grundskolor, förskolor och daghem i Södra Sandby. De rektorsområden som ingick läsåret 1993/94 var By, Uggle och Killebäcks rektorsområden. By rektorsområde ersattes 1998/99 av Fågelsångs rektorsområde som omfattade Byskolan, Revinge skola, Uggleskolan och Österskolan.

Placering

15

Länkar

Det finns inga länkar