Arkivbildare: Fristående gymnasieskola. Drottning Blankas Gymnasieskola, Lund

Grunduppgifter

Fristående gymnasieskola. Drottning Blankas Gymnasieskola, Lund
912
2011 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA. DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA I LUND (DBGY) Drottning Blankas gymnasieskola är ett utbildningsföretag som grundades 1996 och ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. DBGY har år 2021 27 gymnasieskolor på 23 orter i Sverige. Skolan i Lund är centralt belägen i Lund på Skomakaregatan 12 och startade sin verksamhet läsåret 2011/ 2012. Skolan erbjuder programmen estetiska programmet, hantverksprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet. Enligt Skollagen 2010:800 kap 29 §18, ska huvudmannen för en fristående gymnasieskola överlämna kopia på en elevs slutbetyg, eller om elev avgår utan slutbetyg, kopia på intyg om avgång från gymnasieskola till den kommun där skolan är belägen. Bestämmelsen trädde i kraft läsåret 2011/ 2012. För betyg utfärdade före införandet av den nya skollagen, bestämmer skolan själv över arkiveringen av betygsuppgifterna. Drottning Blankas gymnasium har till Lunds stadsarkiv levererat betygskopior på slutbetyg från och med skolans första examensklasser 2014.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar