Arkivbildare: Fristående grundskola. Lunds Montessorigrundskola

Grunduppgifter

Fristående grundskola. Lunds Montessorigrundskola
954
1990 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
FRISTÅENDE GRUNDSKOLA. LUNDS MONTESSORIGRUNDSKOLA Lunds Montessorigrundskola som grundades 1990 bedriver undervisning med Montessoripedagogik från förskoleklass till åk 9. Skolans uppdrag är att bedriva undervisning enligt svensk läroplan och är belägen på Sankt Lars väg, byggnad 4. Skolan ägs av en ideell förening där även elevernas familjer utgör medlemmar. Det är föreningens styrelse som är skolans huvudman. Skolan drivs som ett föräldrakooperativ utan vinstintresse. Första initiativet till skolan togs 1988 av föräldrar till elever från Montessoriförskolor i Lund. 1989 godkände länsskolnämnden föreningens ansökan att starta skolan och 1990 startade första klassen med elva elever. Från början fanns skolan i den s k ”Samuelssonska villan” på Dalbyvägen 5 och 1996 flyttade verksamheten in i lokalerna på Sankt Larsområdet. Arkivbildaren regleras av Skolförordningen (2011:185), Skollagen (2010:800) och författningar från Skolverket. Lunds kommuns utbildningsnämnd har insyn och utövar råd och stöd till skolan samt ger yttranden över ansökningar om godkännande. Utbildningsnämnden ansvarar även för utbetalning av bidrag till all förskole- och skolverksamhet som bedrivs i kommunen. När det gäller gallring och bevarande av skolans handlingar ger utbildningsnämnden rekommendationer till kommunens friskolor. Enligt Skollagen 2010:800 kap 29, 18§ ska huvudmannen för en fristående grundskola överlämna kopia på en elevs slutbetyg, eller om elev avgår utan slutbetyg, kopia på intyg om avgång från grundskola till den kommun där skolan är belägen. Bestämmelsen trädde i kraft läsåret 2011/ 2012. För betyg utfärdade före läsåret 2011/ 2012 bestämmer skolan själv över arkiveringen av betygsuppgifterna. Skolan har levererat kopior på slutbetyg i åk 9 fr.o.m. vt 2013 och även terminsbetyg fr.o.m. ht 2015.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar