Arkivbildare: Fristående grundskola. Montessori Mondial Lund

Grunduppgifter

Fristående grundskola. Montessori Mondial Lund
Pysslingen Förskolor och Skolor AB Montessori Mondial fr.o.m. 2020
953
2011 -
Lund
  • - - ---
FRISTÅENDE GRUNDSKOLA. MONTESSORI MONDIAL LUND Montessori Mondial Lund, 2000 - 2019 benämnd Maria Montessoriskolan i Lund. Skolan är en fristående grundskola som bedrivs med montessoripedagogik. Skolans uppdrag är att bedriva undervisning enligt svensk läroplan och 2020 gick det ca 245 elever på skolan från förskoleklass till åk 9. Skolan ligger på adressen Landgillevägen 39 A-E i Lund. Skolan är en del av organisationen Pysslingen skolan som i sin tur är en del av koncernen AcadeMedia, som är ett vinstdrivande utbildningsbolag. Organisationen Pysslingen blev uppköpta 2020 av AcadeMedia och därefter bytte skolan namn. Arkivbildaren regleras av Skolförordningen (2011:185), Skollagen (2010:800) och författningar från Skolverket. Lunds kommuns utbildningsnämnd har insyn och utövar råd och stöd till skolan samt ger yttranden över ansökningar om godkännande. Utbildningsnämnden ansvarar även för utbetalning av bidrag till all förskole- och skolverksamhet som bedrivs i kommunen. När det gäller gallring och bevarande av skolans handlingar ger utbildningsnämnden rekommendationer till kommunens friskolor. Enligt Skollagen 2010:800 kap 29, 18§ ska huvudmannen för en fristående grundskola överlämna kopia på en elevs slutbetyg, eller om elev avgår utan slutbetyg, kopia på intyg om avgång från grundskola till den kommun där skolan är belägen. Bestämmelsen trädde i kraft läsåret 2011/ 2012. För betyg utfärdade före läsåret 2011/ 2012 bestämmer skolan själv över arkiveringen av betygsuppgifterna. Montessori Mondialskolan i Lund har levererat slutbetyg till stadsarkivet fr.o.m. läsåret 2013/ 2014.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar