Arkivbildare: Fristående grundskola. Kunskapsskolan i Lund

Grunduppgifter

Fristående grundskola. Kunskapsskolan i Lund
Kunskapsskolans arkiv
952
2002 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
FRISTÅENDE GRUNDSKOLA. KUNSKAPSSKOLAN I LUND Kunskapsskolan är en svensk fristående skolkoncern på grundskole- och gymnasieskolenivå (Kunskapsgymnasiet). Skolan bedriver även vuxenutbildningar som går under namnet SkillEd. I slutet av 1990-talet föddes tanken hos Peje Emilsson om att starta en skola. Han är kanske mest känd som grundaren av Kreab, ett av Sveriges största ­konsult­bolag inom kommunikationsområdet. Men Peje Emilsson har också startat opinionsundersökningsföretaget Demoskop och Silver Life, som driver äldreboenden.Som entreprenör på flera områden har hans gemensamma ambition alltid varit att göra saker bättre. Därför bestämde han sig för att starta den skola som han själv saknade när han var barn - en skola som utgår från att alla människor är olika. Kunskapsskolan startades 2000 av Peje Emilsson tillsammans med Cecilia Carnefeldt, Anders Hultin, Per Unckel och Nils Lundgren. Lundaskolan påbörjade sin verksamhet läsåret 2002-03. Kunskapsskolan har ett moderbolag som heter Kunskapsskolan Education som arbetar med att utveckla ett internationellt kontaktnät med skolor världen över baserat på hela eller delar av Kunskapsskolans arbetssätt, även kallat "the KED Program". 2017 bestod Kunskapsskolan i Sverige av 29 grundskolor, 7 gymnasier och en vuxenutbildning (SkillEd). Kunskapsskolan i Sverige ägs numera av grundaren Peje Emilsson med familj. Arkivbildaren regleras av Skolförordningen (2011:185), Skollagen (2010:800) och författningar från Skolverket. Lunds kommuns utbildningsnämnd har insyn och utövar råd och stöd till skolan samt ger yttranden över ansökningar om godkännande. Utbildningsnämnden ansvarar även för utbetalning av bidrag till all förskole- och skolverksamhet som bedrivs i kommunen. När det gäller gallring och bevarande av skolans handlingar ger utbildningsnämnden rekommendationer till kommunens friskolor. Enligt Skollagen 2010:800 kap 29, 18§ ska huvudmannen för en fristående grundskola överlämna kopia på en elevs slutbetyg, eller om elev avgår utan slutbetyg, kopia på intyg om avgång från grundskola till den kommun där skolan är belägen. Bestämmelsen trädde i kraft läsåret 2011/ 2012. För betyg utfärdade före läsåret 2011/ 2012 bestämmer skolan själv över arkiveringen av betygsuppgifterna. Skolan har levererat kopior på elevernas slutbetyg i åk 9 fr.o.m. läsåret 2009/ 2010.

Placering

11

Länkar

Det finns inga länkar