Arkivbildare: Lunds kommun. Kommunala integrationsrådet

Grunduppgifter

Lunds kommun. Kommunala integrationsrådet
Invandrarrådet Rådgivande kommittén för invandrarfrågor
39
1975 -
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. KOMMUNALA INTEGRATIONSRÅDET (1975- ) Lunds kommuns första handlingar rörande invandrarfrågor finns i socialnämndens arkiv i arkivserie F 6 Utredningar, rapporter, planer, redovisningar och dylikt. Volym 8 i den arkivserien, en arkivbox, innehåller handlingar om invandrar- och flyktingfrågor mellan åren 1975-2006. Detta trots att det var kommunstyrelsen som ansvarade för att bevaka invandrarfrågorna inom kommunen och föreslå och samordna åtgärder avsedda att underlätta invandrarnas anpassning. KS beviljade även föreningsbidrag till invandrarorganisationer för kulturell och social verksamhet av sådan art att den inte föll under fritidsnämndens bidragsregler. 1975 fanns Rådgivande kommittén för invandrarfrågor med ett kommunalråd som ordförande och en invandrarkonsulent som sekreterare. En invandrarbyrå som inrättats 1974 fungerade som administration som tillhandahöll information och rådgivning till invandrare, tolkservice samt information i invandrarfrågor till svenskar. Kommittén var sammansatt av representanter för invandrarorganisationerna, kommunala förvaltningar (invandrarbyrån, socialförvaltningen, skolan, stadsbiblioteket Invandrarbyrån samarbetade med LISO, Lunds invandrarföreningars samarbetsorganisation. I skrivelse till kommunstyrelsen den 16 oktober 1985 föreslog stadskansliet (dåvarande kommunkontoret) att invandrarbyråns verksamhet och organisatoriska tillhörighet skulle utredas och föreslog att socialnämnden skulle överta ansvaret för invandrarfrågorna. Den 10 juni 1987 lämnade fem representanter för folkpartiet i Lund in en motion om att ombilda Rådgivande kommittén för invandrarfrågor till Invandrarrådet. Ombildningen trädde inte i kraft förrän 1990. Dessförinnan hann socialdemokraterna med att lägga en motion om inrättande av en invandrarnämnd i Lunds kommun i september 1989, som dock blev nedröstad. Kommunala invandrarrådet beslutade på sitt sammanträde dem 15 maj 2001, § 40, att byta namn till kommunala integrationsrådet. Frågan fördes upp i kommunstyrelsen, som den 6 september 2001, § 235, bekräftade namnbytet. Lunds kommuns Integrationsråd är en organisation för samråd och ömsesidig information på kommunnivå mellan kommunstyrelsen, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden samt företrädare för invandrarorganisationerna inom kommunen Integrationsrådets sammansättning: 14 ledamöter, varav hälften från kommunen och hälften från invandrarorganisationerna.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar