Arkivbildare: Lunds kommun. Sociala centralnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Sociala centralnämnden
318
1971 - 1981
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS KOMMUN. SOCIALA CENTRALNÄMNDEN (1971-1981), frivillig kommunal nämnd. Lunds kommunfullmäktige beslutade den 26 november 1970, § 378, om inrättandet av social centralnämnd och sociala distriktsnämnder. Sociala centralnämnden svarade från år 1971 för de uppgifter som tidigare låg hos socialvårdsstyrelse, barnavårdsnämnd, nykterhetsnämnd och socialnämnd. Här handlades ärenden av övergripande natur: målsättning, ekonomisk förvaltning, planering, samordning och uppföljning av socialvårdens verksamhet. Dessutom ingick servicefunktioner som barnomsorg, äldre- och handikappservice samt vissa specialfunktioner inom barna- och nykterhetsvården. Sociala centralnämnden kompletterades med sociala distriktsnämnderna Norr (1971-91), Söder (1971-91) och Öster (1974-95). Ersattes 1982 av socialnämnden, obligatorisk speciallagsreglerad nämnd enligt socialtjänstlagen

Placering

341

Länkar

Det finns inga länkar