Arkivbildare: Fristående gymnasieskola. Lunds Fordonstekniska Gymnasium

Grunduppgifter

Fristående gymnasieskola. Lunds Fordonstekniska Gymnasium
908
2003 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA. LUNDS FORDONSTEKNISKA GYMNASIUM (LFTG) 1995 beslutade Lunds kommuns utbildningsnämnd att Katedralskolans fordonsprogram skulle flyttas till Polhemskolan med stora renoveringskostnader som följd. Redan år 2000 beslutade utbildningsnämnden om att lägga ner fordonsprogrammet på Polhemskolan. Efter uppmuntran från företag och föräldrar bestämde sig läraren på fordonsprogrammet, Bengt Dahlberg, att efter 24 år i kommunal skolform ta steget och starta en friskola. Det slumpade sig så lyckligt att Bilias plåt- och lackeringsverkstad skulle flytta sin verksamhet från Gastelyckan i Lund till Malmö och då blev lokalerna lediga för Lunds Fordonstekniska Gymnasium som startade utbildningen höstterminen 2003 på Fältspatsvägen 2, vägg i vägg med Bilia personbilar. Det hade länge varit svårt för bilföretagen att få tag på duktiga personbilstekniker till sina auktoriserade verkstäder, så Peugeot i Sverige bestämde sig för att välja ut 10 skolor i landet att satsa på. I södra Sverige blev det Lunds Fordonstekniska Gymnasium som blev sponsrad med ny bil, all tänkbar felsökningsutrustning och utbildning. Att skolan sedan tidigare har samma form av samarbete med Volvo och Saab med all tänkbar utrustning och ett nära samarbete med bilföretagen bäddar för en alltid uppdaterad utbildning med de senaste nyheterna. LFTG har efter all byggnation i nu ljusa trevliga lokaler med verkstads- och undervisningssalar i två plan möjlighet att undervisa totalt 120 elever. Eleverna får alla sina karaktärs- och kärnämneskurser på Lunds Fordonstekniska Gymnasium. Arbetsplatsförlagd utbildning, APU, sker i samarbete med bilföretagen. Många av bilföretagen ligger nära skolan på Gastelyckans Industriområde. Enligt Skollagen 2010:800 kap 29 §18, ska huvudmannen för en fristående gymnasieskola överlämna kopia på en elevs slutbetyg, eller om elev avgår utan slutbetyg, kopia på intyg om avgång från gymnasieskola till den kommun där skolan är belägen. Bestämmelsen trädde i kraft läsåret 2011/ 2012. För betyg utfärdade före införandet av den nya skollagen, bestämmer skolan själv över arkiveringen av betygsuppgifterna. Lunds Fordonstekniska Gymnasium har till Lunds stadsarkiv levererat betygskopior på slutbetyg från och med skolans första examensklass 2006.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar