Arkivbildare: Fristående gymnasieskola. Consensum gymnasium, Lund

Grunduppgifter

Fristående gymnasieskola. Consensum gymnasium, Lund
Consensum Vård och Hälsogymnasium
906
200? -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA. CONSENSUM GYMNASIUM, LUND Consensum gymnasium är en privat gymnasieskola, vars huvudman, Consensum Lund AB är ett utbildningscentrum som etablerades 2002 med specialisering mot utbildning inom skola, vård och omsorg. Grundarna av skolan var tre pensionärer med lång erfarenhet inom vården. Skolan arbetar småskaligt med skolor i Lund och Sollentuna. Skolan i Lund har 260 elever (2019). Consensum gymnasieskola i Lund erbjuder naturvetenskapsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet ( fr o m ht 2022) samt språkintrodukton med Vård och omsorg och yrkesintroduktion med Vård och omsorg. Skolan ligger i grönskande parkmiljö på Sankt Larsområdet i Lund. Enligt Skollagen 2010:800 kap 29 §18, ska huvudmannen för en fristående gymnasieskola överlämna kopia på en elevs slutbetyg, eller om elev avgår utan slutbetyg, kopia på intyg om avgång från gymnasieskola till den kommun där skolan är belägen. Bestämmelsen trädde i kraft läsåret 2011/ 2012. För betyg utfärdade före införandet av den nya skollagen, bestämmer skolan själv över arkiveringen av betygsuppgifterna.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar