Arkivbildare: Fristående grundskola. Humfryskolan i Lund

Grunduppgifter

Fristående grundskola. Humfryskolan i Lund
950
2011 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
FRISTÅENDE GRUNDSKOLA. HUMFRYSKOLAN I LUND Humfryskolan i Lund startade HT 2011 och lades ner efter HT 2013 på grund av vikande elevunderlag. Skolans elever erbjöds plats på Humfryskolan i Malmö. Skolan var en fristående grundskola för åk 6 - 9. Skolans uppdrag var att bedriva undervisning enligt den svenska läroplanen, detta gjordes med en tydlig inriktning på de estetiska ämnena musik, bild, film och media. Skolan låg i Gymnasieskolan Spykens södra lokaler. Skolans huvudman ägde också en högstadieskola, Humfryskolan i Malmö 2008 - 2017. 2013 startade Lilla Humfryskolan upp i Malmö som var från förskola till åk 6. Samtliga dessa skolor startades av Rolf Isaksson, Hasse Kjellsson och Per Sköld som alla kom från Satelitskolan i Malmö. Arkivbildaren regleras av Skolförordningen (2011:185), Skollagen (2010:800) och författningar från Skolverket. Lunds kommuns utbildningsnämnd har insyn och utövar råd och stöd till skolan samt ger yttranden över ansökningar om godkännande. Utbildningsnämnden ansvarar även för utbetalning av bidrag till all förskole- och skolverksamhet som bedrivs i kommunen. När det gäller gallring och bevarande av skolans handlingar ger utbildningsnämnden rekommendationer till kommunens friskolor. Skolan har endast levererat kopior på slutbetygen för år 2012.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar