Arkivbildare: Fristående gymnasieskola. Lars-Erik Larsson-gymnasiet, Lund

Grunduppgifter

Fristående gymnasieskola. Lars-Erik Larsson-gymnasiet, Lund
903
2001 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA. LARS-ERIK LARSSON- GYMNASIET, LUND Lars-Erik Larsson-gymnasiet grundades år 2001 av Eva Svanholm Bohlin och är en friskola i centrala Lund med naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt program, båda med musikprofil. Skolan drivs som en ideell förening och är uppkallad efter tonsättaren Lars-Erik Larsson. Lars-Erik Larsson-gymnasiet formades efter Stockholms musikgymnasiums mönster men med språk och fysisk aktivitet som viktiga delar av utbildningen. Undervisningen baseras på fyra hörnpelare: naturvetenskap, musik, språk och fysisk aktivitet. Skolans grundare hade sedan 1991 haft musikklasser vid Katedralskolan i Lund, men vid pensioneringen från denna tjänst bestämde Svanholm Bohlin sig för att starta friskolan Lars-Erik Larsson-gymnasiet. Skolan fick först hyreskontrakt i lokaler på Bredgatan 18 i centrala Lund, men sedan kom både lokaler på Winstrupsgatan och lokaler i närheten av Lunds stadsteater på tal. Det slutade med att skolan första tiden höll till i lokaler i Folkets Hus i Lund, men detta högst tillfälligt. Den naturvetenskapliga undervisningen hölls då i Lunds universitets lokaler. Gymnasieskolan hyrde sedan in sig i Lindebergska skolans lokaler, där Lunds kulturskola huserar, men detta var inte optimalt eftersom Kulturskolan ville använda lokalerna själva, och dessutom saknades det fortfarande laborationssalar. För att lösa lokalproblemet var gymnasieskolan nära att köpa Weibullska huset av Kulturen år 2002, men skolans anbud på 5 miljoner bjöds över vid budgivning och skolan stod fortfarande utan fasta lokaler. Det gjordes även försök att hyra lokalerna i gamla Observatoriet, men detta sade kommunen nej till, men de var beredda att skriva hyreskontrakt om skolan tydligt uttryckte vilka lokaler skolan behövde var kommunen beredd att göra i ordning lokaler i Lindebergska skolan. År 2003 hyrde Lars-Erik Larsson-gymnasiet fortfarande delar av Lindebergska skolans lokaler, och för att lösa lokalbristen bestämdes det att det skulle byggas två tillfälliga paviljonger, en med laborationssalar och laborationsutrustning och en för dans och rörelse. Dessa står fortfarande kvar och brukas än idag. Adress: Sankt Laurentiigatan 1. År 2012 gick det ca 150 elever på skolan, men skolan hade planer att fördubbla detta antal då utbildningen nu skulle utökas från enbart naturvetenskapligt program till ett naturvetenskapligt program och ett samhällsvetenskapligt program. Hösten 2013 blev det klart att Lars-Erik Larsson-gymnasiet, efter att först ha fått avslag av Skolverket, men sedan efter omprövning, fick starta ett samhällsprogram med musikprofil hösten 2014. Artisten Måns Zelmerlöv har gått på Lars-Erik Larsson-gymnasiet och tog studenten där 2004. Enligt Skollagen 2010:800 kap 29 §18, ska huvudmannen för en fristående gymnasieskola överlämna kopia på en elevs slutbetyg, eller om elev avgår utan slutbetyg, kopia på intyg om avgång från gymnasieskola till den kommun där skolan är belägen. Bestämmelsen trädde i kraft läsåret 2011/ 2012. För betyg utfärdade före införandet av den nya skollagen, bestämmer skolan själv över arkiveringen av betygsuppgifterna. Lars-Erik Larsson-gymnasiet har till Lunds stadsarkiv levererat betygskopior på slutbetyg fr.o.m. läsåret 2011/ 2012.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar