Arkivbildare: Fristående gymnasieskola. NTI Gymnasiet, Lund

Grunduppgifter

Fristående gymnasieskola. NTI Gymnasiet, Lund
NTIgymnasiet, NTI-gymnasiet
902
2007 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA. NTI GYMNASIET, LUND NTI Gymnasiet är ett "innovationsgymnasium" som har ett tjugotal skolor runt om i Sverige och ingår sedan 2007 i utbildningskoncernen AcadeMedia. Det är namngivet efter utbildningsföretaget Nordens Teknikerinstitut AB, men det fullständiga namnet används inte. Det första NTI Gymnasiet öppnades 2002, och 2019 fanns 28 skolor runt om i Sverige. NTI-gymnasierna fokuserar på utbildningar inom IT, teknik, programmering, nätverk, media och ekonomi. Sedan hösten 2007 finns NTI Gymnasiet i S:t Larsparken i de södra delarna av Lund. Skolan har cirka 200 elever som har valt att utbilda sig inom teknik och IT inom Teknikprogrammet och El- och Energiprogrammet. Dessutom har NTI Gymnasiet i Lund fått Skolverkets uppdrag att utbilda gymnasieingenjörer genom att gå TE4, ett fjärde, fördjupande, år på teknikprogrammet. Enligt Skollagen 2010:800 kap 29 §18, ska huvudmannen för en fristående gymnasieskola överlämna kopia på en elevs slutbetyg, eller om elev avgår utan slutbetyg, kopia på intyg om avgång från gymnasieskola till den kommun där skolan är belägen. Bestämmelsen trädde i kraft läsåret 2011/ 2012. För betyg utfärdade före införandet av den nya skollagen, bestämmer skolan själv över arkiveringen av betygsuppgifterna. NTI Gymnasiet har till Lunds stadsarkiv levererat kopior på slutbetyg från och med skolans första examensklasser 2010.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar