Arkivbildare: Fristående gymnasieskola. Thoren Innovation School, Lund

Grunduppgifter

Fristående gymnasieskola. Thoren Innovation School, Lund
Lunds Tekniska Gymnasium 2012
900
2010 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA. THORÉN INNOVATION SCHOOL, LUND Lunds Tekniska Gymnasium/ Thoren Innovation School öppnade hösten 2010. Skolan drevs ursprungligen av Lernia College AB t.o.m. 2012 då de sex gymnasieskolorna i Göteborg, Uddevalla, Lidköping, Stockholm, Lund och Malmö togs över av Thoren Innovations School AB som blev huvudman. 2014 skedde namnändring till Thoren Gruppen AB. Skolan erbjuder följande högskoleförberedande program: Naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt även yrkesprogram el- och energiprogrammet, Dator- & kommunikationsteknik. Enligt Skollagen 2010:800 kap 29 §18, ska huvudmannen för en fristående gymnasieskola överlämna kopia på en elevs slutbetyg, eller om elev avgår utan slutbetyg, kopia på intyg om avgång från gymnasieskola till den kommun där skolan är belägen. Bestämmelsen trädde i kraft läsåret 2011/ 2012. För betyg utfärdade före införandet av den nya skollagen, bestämmer skolan själv över arkiveringen av betygsuppgifterna. Thoren Innovation School har till Lunds stadsarkiv levererat kopior på slutbetyg från och med skolans första examensklasser 2012.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar