Arkivbildare: Lunds kommun. Företagshälsovårdens patientjournaler

Grunduppgifter

Lunds kommun. Företagshälsovårdens patientjournaler
299
1973 -
  • - - ---
LUNDS KOMMUN. FÖRETAGSHÄLSOVÅRDENS PATIENTJOURNALER (1973- ) Företagshälsovårdens (FHV) huvuduppdrag är att bistå Lunds kommuns förvaltningar och enskilda arbetsställen i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och att bidra med expertkunskap i arbetet att hjälpa sjukskrivna tillbaka i arbete genom rehabilitering. FHV arbetar inte med den typ av sjukvård som erbjuds på vårdcentraler och sjukhus. FHV är en fristående enhet som arbetar helt opartiskt, vars verksamhet finansieras av förvaltningarna. Inom FHV arbetar en verksamhetschef, en arbetsmiljöingenjör, fyra beteendevetare, fyra sjukgymnaster, två företagsläkare, tre företagssköterskor, en sekreterare/IT-ansvarig samt en medicinsk sekreterare. Företagshälsovården tillhörde ursprungligen personalnämnden/personalförvaltningen, gick över till kommunstyrelsens personal- och utvecklingsutskott 1986 och bildar numera en egen enhet tillsammans med Habo gård inom kommunkontorets HR- avdelning.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar