Arkivbildare: Lunds kommuns grundskola. Lunds skolors resurscentrum

Grunduppgifter

Lunds kommuns grundskola. Lunds skolors resurscentrum
Pedagogiska Resursenheten (PRE) Skolor: Nya Almelundskolan, Ekelundskolan, Höjebroskolan (se Klostergårdens RO), Torngården, Värpinge skola (tidigare Hasselaskolan, nedlagd 2018, idag kontor för Lunds kommunövergripande särskilda undervisningsgrupp - KSU), Fåglasång resursskola, LSR. Önneslövs skola, nedlagd ca 2015.
200
2001 - 2018
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUNS GRUNDSKOLA. LUNDS SKOLORS RESURSCENTRUM 1999 beslöts att Resurscentrum skulle inrättas under kommunkontoret. 2002 beslöts att Resurscentrum skulle ingå i Centrala skolförvaltningen och att särskoleteamet och hörselteamet skulle samorganiseras med Resurscentrum och bilda Lunds skolors resurscentrum, Lsr. 1 juli 2003 överfördes Resurscentrum från kommunkontoret till den nya Centrala skolförvaltningen. 1 januari 2004 kom nästa steg då Resurscentrum, Särskolans resursteam och Hörselverksamheten fördes samman till Lunds skolors resurscentrum. Därvid ändrades dåvarande Resurscentrums namn till Grundskoleteamet, och Särskolans resursteam blev då analogt Särskoleteamet. I samband med detta flyttade Särskoleteamet från Vipeholmsområdet till Källbyskolan. Resurscentrum har det kommunövergripande ansvaret för de elever i Lund som har mycket stora svårigheter i skolarbetet. Resurscentrum består av 5 resursskolor och BUP-skolan samt ett antal lokalt integrerade undervisningsgrupper. Resurscentrums friskoleteam ingick i LSR som bl.a. ansvarade för tilläggsbelopp för elever som gick i en fristående grundskola och behövde extra stöd. Enheten lades ner 2018 och ersattes av Pedagogiska Resursenheten (PRE) och Lunds kommunövergripande särskilda undervisningsgrupp (KSU) 2019-01-01 i samband med omorganisering av barn- och skolförvaltningens skolkontor. När LSR lades ner överfördes ansvaret för hanteringen av tilläggsbelopp för elever från fristående grundskolor till utbildningsnämnden men barn- och skolförvaltningen hanterar dem på delegation från utbildningsnämnden. Dessa handlingar förvaras och hanteras av utbildningsförvaltningen.

Placering

66

Länkar

Det finns inga länkar