Arkivbildare: Enskilt arkiv. Stiftelsen Solgårdar

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Stiftelsen Solgårdar
219
1935 - 1976
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
ENSKILT ARKIV. STIFTELSEN SOLGÅRDAR Stadsfullmäktige tillsatte den 26 april 1935 en kommitté för utredande av Lunds bostadsproblem. På hösten samma år framlade kommittén ett förslag till bostäder för barnrika mindre bemedlade familjer. Stadsingenjör Magnus Wennström hade för kommittén utarbetade ett förslag med tre flerfamiljshus i området Borgmästaregården (stadsäga 718 A, C och D). Stadsfullmäktige beslutade den 29 november 1935 i enlighet med kommitténs förslag. Fastigheten skulle förvaltas av en stiftelse "HSB:s i Lund Stiftelse Solgårdar". Till stiftelsens styrelse utsåg stadsfullmäktige två ledamöter. Vid stiftelsens konstituerande sammanträde den 6 december 1935 fastställdes stadgarna. Under 1936 och 1937 uppfördes de tre fastigheterna på området mellan Trollebergsvägen och van Dürens väg (nuvarande solgårdarna). Den återstående delen av området (stadsäga 718 B) utlades som park. Tomten till fastigheterna överlät staden gratis. Fr o m den 1 januari 1975 övertog Lunds kommuns fastighetskontor förvaltningen av stiftelsens fastigheter stadsäga 718 A, C och D. Fr o m den 1 januari 1977 övertog kommunens bolag Fastighets AB Färgaren samtliga av stiftelsen Solgårdars tillgångar och skulder, varefter stiftelsens verksamhet upphörde och den upplöstes.

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar