Arkivbildare: Enskilt arkiv. Viking Eggeling-sällskapet

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Viking Eggeling-sällskapet
217
1988 - 1998
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
ENSKILT ARKIV. VIKING EGGELING-SÄLLSKAPET Viking Eggeling-sällskapet bildades den 8 november 1988 på Konstmuseet/ Arkiv för dekorativ konst i Lund. Tanken hade väckts att försöka skapa Viking Eggeling-symposier i Lund som är Viking Eggelings födelsestad. Detta för att tillvarata det lokala såväl som internationella kulturarv som Viking Eggelings konstnärskap representerar. Sällskapets ändamål var att främja kännedom om Viking Eggeling, hans konstsyn och hans verk. Sällskapets syfte var att stödja forskning rörande Viking Eggeling, den tid han verkade i och hans placering i denna. Sällskapet utgav skrifter av och dokument om Viking Eggeling och vårdade Viking Eggeling-minnen av olika slag. Sällskapet skulle skapa förutsättningar och vara en plattform för konstnärligt skapande i Viking Eggelings anda. Viking Eggeling föddes den 21 oktober 1880 på Stora Gråbrödersgatan 16 i Lund. Viking Eggelings far, Fredrik Eggeling, var musiker, visupptecknare och musik- och sånglärare på bland annat Katedralskolan. År 1881 öppnade han även en musikhandel i Lund, i vilken den unge Viking arbetade några år efter avslutad skolgång. Redan 1897, som 17-åring, lämnade Viking Eggeling hemlandet. Under sitt skiftesrika liv på kontinenten utvecklades hans artistiska sensibilitet till att omfatta även bildkonsten. Det är i kombinationen av de musikaliska och bildkonstnärliga intressena som Viking Eggelings storhet ligger. Under ett kontinentalt bohemliv på 1910-talet kom han i kontakt med kubismen i Paris och under första världskriget med dadaismen i Schweiz, där han bodde från 1915 till 1921, varefter han flyttade till Berlin. Viking Eggeling är internationellt erkänd som innovatör av den abstrakta (icke föreställande) filmen. Redan under åren i Schweiz arbetade han med bilder på rullar, där ett geometriskt tema successivt utvecklas efter hand som rullen rullas upp. Viking Eggelings enda fullbordade film, "Diagonal-symfoni", utfördes 1923 - 1924. Den kom att bli hans mest kända verk och gav honom berömmelse sedan den visats i maj 1925 i Berlin. Kort därefter dog Viking Eggeling på sjukhus i Berlin, ensam, utblottad och med undergrävd hälsa efter år av umbäranden för att realisera sin stora idé. Viking Eggeling har kommit att bli den ende svenska konstnär som fått en plats både i den moderna konstens och den moderna filmens historia. Det första Viking Eggeling-symposiet ägde rum den 10 - 17 mars 1989 på Konstmuseet i Lund. När Lunds stad 1990 firade 1000-årsjubileum bidrog Viking Eggeling-sällskapet till firandet av staden med ett uruppförande av musikstycket "Diagonalkantat till Lund 1000 år", komponerad och framförd av Leo Nilsson, elektronik, Mats Persson, flygel och Peter Schuback, cello. Musiken var komponerad kring Viking Eggelings film "Diagonalsymfoni", som visades i konserten och ingick i verket. Viking Eggeling-sällskapet arrangerade den 21 - 22 oktober 1994 Viking-Eggeling dagarna i Lund, sällskapets största satsning med film, musik och föreläsningar. En storsatsning som hade konstnärlig framgång men med alltför dålig publiktillströmning. Det storstilade arrangemanget slutade med ekonomisk katastrof för sällskapet. Vid en extra föreningsstämma 1998-01-27 i Lunds konsthall beslutades att upplösa Viking Eggeling-sällskapet.

Placering

11

Länkar

Det finns inga länkar