Arkivbildare: Lunds stads skolarkiv. Praktiska mellanskolan

Grunduppgifter

Lunds stads skolarkiv. Praktiska mellanskolan
337
1950 - 1952
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. PRAKTISKA MELLANSKOLAN Den 1 januari 1950 ombildades Lunds högre folkskola till en fyraårig praktisk mellanskola med handelslinje. Skolan byggde på folkskolans sjätte klass och studierna avslutades med praktisk realexamen. Den 1 juli 1952 ändrades skolans reglemente, och i samband därmed ändrades namnet till Lunds praktiska realskola. Se vidare denna skolas arkiv. Praktiska mellanskolan hade under vårterminen 1950 en klassavdelning i varje årsklass. Under de följande två läsåren intogs två paralleller i första årsklassen, vilket medförde att skolan under läsåret 1951-1952 hade sex klassavdelningar med sammanlagt 158 elever, varav 60 pojkar och 98 flickor. Skolans rektor var John A:B. Johansson, och styrelsens ordförande var riksdagsmannen Folke Jönsson. Skolan hade sina lokaler i skolhuset vid Apelgatan 1, som tidigare tillhörde Lunds folkskolor.

Placering

28

Länkar

Det finns inga länkar