Arkivbildare: Lunds kommun. Tekniska verkens styrelse

Grunduppgifter

Lunds kommun. Tekniska verkens styrelse
46
1971 - 1982
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. TEKNISKA VERKENS STYRELSE (1971-1982) För att administrera Lunds tekniska verk tillsattes 1912 en särskild styrelse som verkade enligt följande: Styrelsen för Lunds stads tekniska verk 1912 - 1970 Styrelsen för Lunds(kommuns) tekniska verk 1971 - 1982-04-26 Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet den 25 mars 1982, § 80, om ändring av Tekniska verkens namn till Lunds Energiverk, samt att anta nytt reglemente för styrelsen för Lunds Energiverk. Det var med anledning av att Lunds kommun i november 1980 tillsammans med Helsingborg och Malmö samt Sydkraft AB tecknat avtal om samarbete avseende anskaffning, transport och försäljning av naturgas i södra Sverige som namnbytet aktualiserades. Även det faktum att vattenverket 1980 överfördes till gatu- och trafiknämndens förvaltning, vilket innebar att tekniska verken renodlat kom att omfatta el-, värme- och gasverksamhet, d v s energiförsörjning och energihushållning motiverade ett namnbyte. 1970-1978 Lunds tekniska verk: Gasverk, elverk, värmeverk och vattenverk 1971-1976 Kloakverket löd under kommunstyrelsen 1979-1980 Lunds tekniska verk: Elverk, värmeverk och vattenverk 1981-1983 Lunds tekniska verk: Elverk och värmeverk

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar