Arkivbildare: Lunds kommun. Lunds energiverks styrelse

Grunduppgifter

Lunds kommun. Lunds energiverks styrelse
33
1982 - 1993
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. LUNDS ENERGIVERKS STYRELSE (1982-1993) Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet den 25 mars 1982, § 80, om ändring av Tekniska verkens namn till Lunds Energiverk, samt att anta nytt reglemente för styrelsen för Lunds Energiverk. Det var med anledning av att Lunds kommun i november 1980 tillsammans med Helsingborg och Malmö samt Sydkraft AB tecknat avtal om samarbete avseende anskaffning, transport och försäljning av naturgas i södra Sverige som namnbytet aktualiserades. Även det faktum att vattenverket 1980 överfördes till gatu- och trafiknämndens förvaltning, vilket innebar att tekniska verken renodlat kom att omfatta el-, värme- och gasverksamhet, dvs energiförsörjning och energihushållning motiverade ett namnbyte. Lunds energiverk övergick 1993 till bolagsform och fick namnet Lunds Energi AB. Kraftringen Energi AB 2013- Lunds Energikoncernen AB 2005-2012 Lunds Energi AB 1993-04-01--2004-12-30 Lunds Energiverk 1982--1993-03-24 Lunds tekniska verk 1971--1982-04-26 Lunds stads tekniska verk 1912-1970

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar