Arkivbildare: Enskilt arkiv. Wentz, Hilmer, efterlämnade handlingar om Enskilda Studenthemmet i Lund

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Wentz, Hilmer, efterlämnade handlingar om Enskilda Studenthemmet i Lund
209
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
ENSKILT ARKIV. WENTZ, HILMER, EFTERLÄMNADE HANDLINGAR OM ENSKILDA STUDENTHEMMET I LUND Hilmer Wentz, född Hilmer Olsson 1894 i Höja vid Ängelholm, blev student i Helsingborg 1913 och prästvigd i Lund 1917. Som präst var han verksam i Lunds stift, utom åren 1920 - 1927, då han var resesekreterare i Svenska kyrkans diakonistyrelse, dels i Malmö, dels i Höör och Munkarp, där han var kyrkoherde 1938 - 1962, från 1956 prost över egna församlingar. Hilmer Wentz var bosatt i Lund från 1962 men hade missiv till flera församlingar, bl. a. svenska kyrkan i Köpenhamn. Han bedrev ett omfattande forskningsarbete på de hymnologiska, person- och hembygdshistoriska områdena och utgav en rad böcker. Huvuddelen av Hilmer Wentz efterlämnade arkiv finns i UB:s handskriftsavdelning. Till Stadsarkivet inlämnade handlingar rör Hilmer Wentz vistelse 1916 - 1917 på Enskilda Studenthemmet på Bytaregatan 20, Kv. Gråbröder 28, byggt 1879. Handlingarna har skänkts till Stadsarkivet av Hilmer Wentz dotter Elisabet Wentz-Janacek enligt gåvobrev av 1999-09-07.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar