Arkivbildare: Enskilt arkiv. Hjärt-lungfondens förening inom f. d. Malmöhus läns landstingsområde

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Hjärt-lungfondens förening inom f. d. Malmöhus läns landstingsområde
Malmöhus läns landstingsområdes förening av svenska nationalföreningen mot tuberkulos 1945-1964. Malmöhus läns landstingsområdes förening av svenska nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar 1965-1988.
207
1904 -
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
ENSKILT ARKIV. HJÄRT- LUNGFONDENS FÖRENING INOM F D MALMÖHUS LÄNS LANDSTINGSOMRÅDE Den riksomfattande organisationen Hjärt- Lungfonden bildades 1904 med namnet Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos, i samband med kampen mot den tidens stora folksjukdom - tuberkulos. Den lokala avdelningen av nationalföreningen - Tuberkulosföreningen inom Malmöhus läns landsbygd - bildades samma år eller strax därefter, eftersom föreningen står som mottagare av ett ansenligt belopp - 50 000 kr i ett testamente skrivet den 26 oktober 1908 av Olof Amilon. Denna summa bildade en grundplåt till Olof Amilons fond, ”att förvaltas och ansvaras af föreningens styrelse och hvaraf årliga räntan skall användas till bekostande af fri vård åt medellösa, tuberkelsjuka å länets landsbygd”. Fler fonder som bildats av legat i testamenten är Emma Mårtenssons donationsfond, enligt testamente av den 13 april 1911, 10 000 kr, och Alexandra Berg von Lindes tuberkulosfond, enligt testamente av den 17 februari 1927, på 30 000 kronor. Malmöhus läns landstingsområdes förening av svenska nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar (tidigare tuberkulos) är en ideell förening vars ursprungliga syfte var att verka för bekämpande av tuberkulosen såsom folksjukdom samt efter tuberkulosens utrotande som folksjukdom på mitten av 1960-talet övergick till att heta "mot hjärt- och lungsjukdomar" samt fr o m 1989 nuvarande föreningsnamn. Hjärt-Lungfonden är en ideell insamlingsorganisation som samlar in och delar ut pengar till hjärt-lungforskning, med visionen om en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Fonden är den största fristående finansiären av svensk hjärt-lungforskning vid Sveriges universitetssjukhus. I dag är Hjärt-Lungfondens mål att besegra hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Förutom att samla in och fördela pengar till forskning arbetar man med att informera om hjärt-lungsjukdom samt verkar för ökad kunskap om forskningens betydelse. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Att föreningens protokoll med bilagor från 1965 och framåt förvaras i Lunds kommuns stadsarkiv beror på att Lunds kommuns socialnämnds dåvarande ordförande, Ingeborg Westerström, satt i föreningens styrelse som sekreterare och skattmästare. Uppgiften som sekreterare i föreningen övertogs av hennes efterträdare och därefter av socialdirektören i kommunen. Hjärt-Lungfondens logotyp

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar