Arkivbildare: Lunds kommun. Utbildningsnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningen
21
1996 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. UTBILDNINGSNÄMNDEN (1996- ) Utbildningsnämnden bildades den 1 januari 1996 som konsekvens av 1995 års omorganisation av kommunens nämnder och förvaltningar. Utbildningsnämnden övertog från skolstyrelsen ansvaret för gymnasieskolorna inklusive gymnasiesärskolan, Komvux, särskola, kommunala musik- och bildskolorna, kulturskolan, naturskolan, invandrarundervisningen och hemspråksundervisningen. Den 1 januari 2007 slogs centrala skolnämnden (2003 - 2006) och utbildningsnämnden ihop till en nämnd, utbildningsnämnden. Nämndens förvaltning, utbildningsförvaltningen utgörs 2021 av följande verksamheter: de fem kommunala gymnasieskolorna Hedda Anderssongymnasiet, Katedralskolan, Polhemskolan, Gymnasieskolan Spyken och Gymnasieskolan Vipan tillsynsansvar för de fristående förskolorna, fritidshemmen och pedagogisk omsorg samt rätt till insyn i de fristående skolorna, såväl grundskolor som gymnasieskolor International School of Lund - Katedralskolan (ISLK) för åldrarna 3-16 år vuxenutbildningen i Lund, som består dels av den kommunala egenregin med svenska för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna (särvux) samt kurser på grundläggande och gymnasial nivå (komvux), dels av utbildning som ges av externa utbildningsanordnare som kommunen har avtal med svenskundervisning för invandrare (sfi) Modersmålscentrum i Lund Lunds skolors IKT-team (information, kommunikation, teknik) för de två skolförvaltningarna den samordnande skolhälsovården, bestående av skolöverläkare, samordnande skolsköterska och skolpsykolog utbildningskansliet med gemensam administration för utbildningsförvaltningen

Placering

380

Länkar

Det finns inga länkar