Arkivbildare: Enskilt arkiv. Systemaktiebolaget i Lund

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Systemaktiebolaget i Lund
Lunds Spritförsäljningsaktiebolag 1916-1917
198
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
ENSKILT ARKIV. SYSTEMAKTIEBOLAGET I LUND Det bolag som tidigare haft namnet Aktiebolaget Göteborgssystemet (bildat 1884) bytte år 1916 namn till Lunds Spritförsäljningsaktiebolag. Då ägde bolaget fastigheterna Mårtenstorget N:o 80-83, samt Stortorget N:o 94-95. Deras verksamhet bestod mest i försäljning av rusdrycker genom utminutering (servering) och utskänkning. För att kunna bedriva sin verksamhet behövde de förhålla sig till länsstyrelsens förordningar gällande detaljhandel, som exempelvis att rusdrycker inte fick utminuteras till sådana som åtnjöt fullt fattigstöd. De förhöll sig även till kungliga kungörelser, såsom den som utfärdats den 3:e november 1916, som kungjorde att enbart 2 liter brännvin fick utminuteras i månaden per kund. Gränsen var satt till 1 liter ifall personen var kvinna. År 1918 inköpte bolaget fastigheten N:o 282, vid Stora Kyrkogatan och Gråbrödersgatan. De bytte även namn till Systemaktiebolaget i Lund. År 1919 flyttar deras kontor och kontrollavdelning från den förhyrda lokalen Clemensgatan N:o 3, till deras egen fastighet på Stora Kyrkogatan. De började därefter bedriva utminuteringsverksamhet från lokalen på Clemensgatan, vilket de även gjorde på Stora Södergatan N:o 7. Utskänkningsrörelsen sköttes från Clemenstorget, N:o 277b. Utminuteringsverksamheten sker år 1924 på Lilla Fiskaregatan N:o 3, samt fortsatt på Stora Södergatan N:o 7. Utskänkningen flyttas till Clemenstorget N:o 6. År 1931 uppges de äga fastigheterna Döbeln N:o 7 och Svartbröder N:o 20, samt Altona N:o 1. År 1937 inkom en kunglig förordning angående försäljning av rusdrycker. Till följd av denna beslutades det att likvidera de gamla systembolagen i Lund, Eslöv, Hörby, Höör och Löberöd, och genom en resolution av Länsstyrelsen i Malmöhus län den 9:e November 1937 beslutades att ett nytt bolag skulle antas som systembolag och att det skulle få sin huvudort i Lund. Till det nya Systemaktiebolaget i Lund överläts alla de andras tillgångar, samt all försäljning i de likviderade bolagens gamla områden. Arkivet består endast av systemaktiebolagets verksamhetsberättelser.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar