Arkivbildare: Enskilt arkiv. Telegrafstationen i Lund, samlingsvolym

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Telegrafstationen i Lund, samlingsvolym
197
1854 - 1975
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
ENSKILT ARKIV. TELEGRAFSTATIONEN I LUND, SAMLINGSVOLYM Inbunden volym med originalhandlingar om och från telegrafstationen i Lund, som donerats till Stadsarkivet i Lund på 1990-talet av Bengt Karlsson, historieintresserad lundabo som startat "Kultursmedjan Lundensis". Telegrafverket var ett statligt verk som lydde under civildepartementet och som hade till uppgift att ombesörja befordringen av telegram och förmedla utväxlingen av telefonsamtal. Telegrafverket räknar sin tillkomst från 1853, då telegramtrafiken tog sin början på den första i Sverige byggda elektriska telegrafledningen mellan Stockholm och Uppsala. I början av 1880-talet infördes telefonen, och därmed ökades verkets arbetsområde avsevärt. På 1890-talet inköpte telegrafverket så gott som alla de då befintliga enskilda näten och anslöt dem till rikstelefonnätet. Högsta ledningen över telegrafverket utövades enligt instruktion av 11 oktober 1907 av Telegrafstyrelsen med en generaldirektör som chef. Styrelsen bestod av fyra byråer - administrativa byrån, linjebyrån, trafikbyrån och radiobyrån - som skulle ha hand om K. M:ts och riksdagens löpande kontroll över telegrafverkets förvaltning och vara speciella sakkunniga i frågor rörande telegraf- och telefondriftens ekonomi. Sverige delades upp i sju distrikt för driften av landets telegraf- och telefonnät. De första anteckningarna om telegrafstationen i Lund är från 1855. Den första lokalen fanns på Norra gatan tomt 5, troligen nuvarande Bredgatan 24, Kv. Paradis 46. Den var stationerad i två rum en trappa upp, uthyrda av en privatperson. 1858 flyttade telegrafstationen till järnvägsstationen, 1878 till Fiskaregatan tomt 323, 1883 till Klostergatan 2, Kv. Altona 10 och slutligen 1915 till Televerkets monumentala nybyggda huvudbyggnad på Lilla Gråbrödersgatan 4, Kv. Glädjen 16. Den manuella telefonstationen flyttades då till den nybyggda stationsbyggnaden, Lund C.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar