Arkivbildare: Lunds kommun. Modersmålscentrum

Grunduppgifter

Lunds kommun. Modersmålscentrum
Modersmålsundervisningen Lunds grundskolors modermålsverksamhet Invandrarundervisningens rektorsområde 1993-2000.
192
1993 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. MODERSMÅLSCENTRUM (1993- ) Enligt skollagen, skolförordningen och gymnasieskolförordningen ska elever som har en eller fler vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska erbjudas undervisning i sitt modersmål om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och eleven har grundläggande kunskaper i språket. I Lunds kommun organiserades modersmålsundervisningen genom att 1993 inrätta ett eget rektorsområde, Invandrarundervisningens rektorsområde, ingående i skolstyrelsens organisation. Fr. o m 1996 övergick skolstyrelsen till att heta utbildningsnämnden, som övertog ansvaret för invandrarundervisningen. Benämndes invandrarundervisningen 1993 - 2000. Fr. o m 2001 modersmålscentrum. År 2018 är närmare en femtedel av Sveriges elever i grund- och gymnasieskolan födda utomlands, eller i Sverige av föräldrar med annat ursprung. De flesta av dem har därför ett annat modersmål än svenska. För dessa elever utgör modersmålet en grund för lärande och är en viktig länk mellan deras liv och skolan. Dessutom är det ett verktyg som kan användas i kunskapsinhämtningen. Forskning visar att kompletterande undervisning i modersmålet underlättar lärandet i både svenska och andra ämnen. Modersmålet har även stor betydelse för dessa elevers identitet och självkänsla. Modersmålscentrum erbjuder modersmålsstöd och modersmålsundervisning till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet. För förskolorna erbjuds modersmålsstöd. I grund- och gymnasieskola erbjuds modersmålsundervisning och studiehandledning. Ungefär 4000 av Lunds elever undervisas i något av de 48 olika språk som modersmålslärarna representerar.

Placering

17

Länkar

Det finns inga länkar