Arkivbildare: Enskilt arkiv. Lunds Skolors Musikförening

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Lunds Skolors Musikförening
Lunds Folkskolors Musikförening 1945-58
188
1945 - 1988
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
ENSKILT ARKIV. LUNDS (FOLK-) SKOLORS MUSIKFÖRENING Lunds Folkskolors Musikförening bildades den 4 maj 1945 genom beslut av föräldrar till de barn, som under läsåret 1944 - 1945 deltagit i undervisningen i instrumentalmusik vid Lunds folkskolor, samt ett antal övriga, musikintresserade personer Ett konstituerande sammanträde hölls den 4 maj 1945. På sammanträdet godkändes förslaget till stadgar, av vilka framkom att ”Föreningens syfte är att organisera, stödja och höja musiklivet vid Lunds Folkskolor. Föreningen bör sålunda genom valda funktionärer handhava inköp, förvaring, utlån och utbyte av instrument och övrig materiel, anordna musikaftnar och dylikt, förmedla skolorkesterns ev. medverkan vid övriga tillfällen samt befordra kontakt mellan musikledningen och målsmännen. Föreningen bör även samarbeta med övriga musikinstitutioner i staden”. Vid styrelsemöte den 12 september 1945 beslutade man i § 9: ”För att underlätta för musikeleverna att vid avslutad lärotid förvärva de musikinstrument, de under denna fått låna, beslöt styrelsen ge kassören-dirigenten i uppdrag att försöka samla eleverna i en sparklubb…” Antalet medlemmar i föreningen varierade ganska mycket genom åren. Under första hela verksamhetsåret, 1945- 46 hade man 144 medlemmar, 1956- 57 hade man 91 medlemmar, 1964- 65 var man uppe i 504 medlemmar, 1973-74 var man uppe i hela 787 medlemmar, varav 87 ständiga. 1959 uppdaterades föreningens namn till Lunds Skolors Musikförening. Under 1980- talet kom den kommunala musikskolan att alltmer ta över musikundervisningen och musikutövandet för skolbarnen och föreningen började fundera på att lägga ner verksamheten vilket också skedde i april 1988. Föreningens sista resterande tillgångar överlämnades till Kommunala Musikskolan, att användas till Musikskolans Dag.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar