Arkivbildare: Enskilt arkiv. Lunds Orkesterförening

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Lunds Orkesterförening
187
1930 - 1965
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
ENSKILT ARKIV. LUNDS ORKESTERFÖRENING Ursprungskärnan till orkestermusiken i Lund var Akademiska kapellets konsertverksamhet som pågått sedan slutet av 1700- talet. Efter en period då studentsången dominerade och instrumentalmusiken skymdes undan, fick Lunds universitet 1923 en ny kapellmästare, Gerhard Lundqvist. Han hade gjort en uppmärksammad karriär som violinist men var också en kvalificerad dirigent med brinnande intresse för orkestermusik. 1925 hade Lundqvist kommit så pass långt i sina strävanden, att han i universitets aula kunde anordna "offentliga repetitioner" som utfördes av studenter i Akademiska kapellet, kompletterade med yrkesmusiker, som medverkade praktiskt taget utan annan ersättning än spelglädjen. Sådant kunde inte gå i längden, men 1930 togs ett viktigt steg framåt för musiklivet i Lund genom stiftandet av Lunds Orkesterförening. Tillkomsten av denna förening blev möjlig först sedan Sveriges Orkesterföreningars Riksförbund, SOR, hade bildats två år tidigare, 1928. SOR:s ändamål var att utgöra ”en sammanslutning mellan vårt lands ännu icke statsunderstödda orkesterföreningar och musiksällskap, vilka tagit till uppgift att regelbundet giva konserter för allmänheten mot skäliga inträdesavgifter, utföra god orkestermusik och i mån av tillfälle…låta utföra även god körsång”. För minst fyra orkesterkonserter per år fick orkesterföreningarna till en början ett maximumbidrag av 2 350 kr ur statliga medel. Snart infördes även villkoret, att kommunerna också skulle hjälpa till med att bekosta orkesterkonserterna i hemorten. Ekonomiskt kunde verksamhetens bedrivas tack vare bidrag från Lunds stad, Sveriges Orkesterföreningars Riksförbund och Gamla Sparbanken. Den sista konserten arrangerad av Lunds Orkesterförening ägde rum våren 1965. Därefter upplöstes orkesterföreningen, sedan Lunds musiknämnd i skrivelse till stadsfullmäktige väckt förslag om att musiknämnden helt skulle överta konsertverksamheten i staden. Det skulle då bli möjligt att skapa en stadsorkester med fasta arbetsformer och goda resurser. Förslaget stöddes helt av styrelsen för Lunds Orkesterförening, som insåg att musiklivet i Lund därigenom i väsentlig grad skulle berikas. Lunds stadsfullmäktige beslutade den 29 oktober 1964 att medgiva att musiknämnden från och med senare halvåret 1965 skulle övertaga orkesterverksamheten i staden och därvid tillskapa en stadsorkester, att ställa till musiknämndens förfogande ett anslag å 21 000 kronor för nämnda verksamhet Bland de ca 120 tonsättare som bidragit till konsertprogrammen under Orkesterföreningens verksamhetstid är verk av Mozart mest spelade, varefter följer verk av Bach, Haydn, Brahms och Tjajkovskij. Av nordiska tonsättare spelades verk av Nielsen och Fernström oftast, följt av verka av Berwald, Sibelius och Grieg. I övrigt representerade tonsättarna hela tidsskalan från tidig medeltid till 1960- tal. Bland gästdirigenterna kan nämnas Hugo Alfvén, Hilding Rosenberg och Peder Gram. Orkesterföreningens ordinarie dirigenter var: Gerhard Lundqvist 1930 - 1954 John Fernström 1954 - 1961 Sten-Åke Axelson 1961 - 1965 En av Lunds Orkesterförenings mer namnkunniga styrelsemedlemmar under de första tio åren var Sten Broman som i ett brev daterat 10 okt 1940 i typisk ”bromansk stil” avsäger sig sin styrelseplats bl a p g a samarbetsproblem med andra styrelsemedlemmar samt att han ej fick disponera föreningens violainstrument. Brevet finns inbundet som bilaga till protokollet från styrelsens sammanträde den 10 oktober 1940.

Placering

11

Länkar

Det finns inga länkar