Arkivbildare: Enskilt arkiv. Lunds Lokalavdelning av Sällskapet Bibliotekens Vänner

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Lunds Lokalavdelning av Sällskapet Bibliotekens Vänner
186
1958 - 1971
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
ENSKILT ARKIV. LUNDS LOKALAVDELNING AV SÄLLSKAPET BIBLIOTEKENS VÄNNER Vid ett möte den 28 november 1958 på Bibliotekstjänst i Lund presenterades för ett fyrtiotal personer Sällskapet Bibliotekens Vänner av dess direktör Gösta Östling. Riksföreningen med säte i Stockholm hade till uppgift att vara en stödorganisation för biblioteken och därvid särskilt verka för ett nära samarbete mellan låntagare och bibliotek. De närvarande beslöt enhälligt att en lokalavdelning för Lund skulle bildas. Till medlemmar i interimsstyrelsen valdes bl.a. direktör Holger Crafoord, fru Anna-Greta Crafoord, docent Ingvar Holm och skoldirektör K G Ljunghill. Medlemsantalet varierade genom åren mellan 70 st och 105 st (1963). Program i form av föredrag, diskussioner eller studiebesök ordnades i regel två gånger om året i samband med årsmötet i april och under Bokens vecka i november. Samtliga programpunkter genom åren finns redovisade i skrivelse av den 12 april 1971. Vid årsmötet den 26 april 1971 beslutades enhälligt att lokalavdelningens verksamhet skulle upphöra fr.o.m. den 17 maj 1971.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar