Arkivbildare: Lunds kommun. Lunds Kommuns Parkerings AB, LKP

Grunduppgifter

Lunds kommun. Lunds Kommuns Parkerings AB, LKP
AB Hans Bengtsson 1964-1979 Parkeringsbolaget LKP
27
1979 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUNS PARKERINGSAKTIEBOLAG, LKP (1979- ) På kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 1978, § 277, togs beslutet att ombilda det gamla kommunala bolaget AB Hans Bengtsson till Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag. Tidigare hade kommunstyrelsen beslutat att kommunen skulle "engagera sig i parkeringsfrågan i huvudsaklig överensstämmelse med ett utredningsförslag om förvaltningsformerna för parkeringshus". Enligt bolagsordningen har bolaget i uppgift att i samarbete med berörda myndigheter i Lunds kommun förvärva eller arrendera fastigheter i syfte att därå anordna och förvalta parkeringsanläggningar ävensom att bedriva annan därmed förenlig verksamhet samt verka för och deltaga i gemensamhetsanläggningar för parkeringsändamål. 2018 marknadsför sig parkeringsbolaget så här: LKP AB äger idag sju parkeringsanläggningar med sammanlagt cirka 3100 platser. Bolaget förvaltar i övrigt cirka 2900 p-platser i anläggningar av varierande storlek. Utöver detta hjälper vi ett fåtal fastighetsägare med sin parkering. Bolagets anläggningar är strategiskt placerade och lätta att nå ifrån alla infarter till Lund. Vi tillhandahåller och kan erbjuda: Fast kontraktsplats Korttidsparkering Differentierade periodkort andra kundlösningar som exempelvis elbils-plats Vi verkar för staden och som kommunalt ändamål har vi att lösa parkeringsfrågan och därmed understödja stadsutvecklingen. Vår uppgift i ändamålet blir att anordna, förvalta och upplåta parkeringsmöjligheter i Lund.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar