Arkivbildare: Enskilt arkiv. Lunds Arbetareinstitut/ Lunds Föreläsningsinstitut

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Lunds Arbetareinstitut/ Lunds Föreläsningsinstitut
184
1885 - 1994
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
ENSKILT ARKIV. LUNDS ARBETAREINSTITUT/ LUNDS FÖRELÄSNINGSINSTITUT I Sverige kom arbetarinstituten till i en tid då tillgång på kunskap inte var varje människa förunnad. Men längtan efter kunskap var stor. Sveriges första arbetarinstitut grundades i Stockholm 1880 av läkaren Anton Nyström. Lunds Arbetareinstitut daterar sin 109-åriga tillvaro efter den dag då Lunds stadsfullmäktige beviljade anslag till institutet, den 13 februari 1885. Arbetareinstitutet blev därigenom en kommunal institution och erhöll som sådan fördelar. Institutet hade även nära kontakter med universitetet. I 85 år har föreläsningarna varit i arbetarrörelsens lokaler. Den 21 april 1885 sammanträdde för första gången "Styrelsen för anordnande av föreläsningar för stadens arbetare", varvid program och stadgar godkändes samt användande av namnet Arbetareinstitut. År 1888 erhöll Arbetareinstitutet för första gången statsanslag och därmed även inspektor. Den 19 december 1913 biföll Lunds stadsfullmäktige ett förslag, att institutet skulle få en egen styrelse. Dittills hade nämligen styrelsen för Lägre tekniska yrkesskolan jämte tre av arbetarna utsedda förtroendemän fungerat som styrelse för Arbetareinstitutet. Denna dag fastställde Lunds stadsfullmäktige även nytt program och stadgar för institutet. Under de första 70 verksamhetsåren fram till 1955, hade 1 852 föreläsningar hållits av cirka 550 föreläsare, vilka åhörts av sammanlagt 304 490 personer, eller ett medeltal på 164 personer per föreläsning. Några botten- respektive toppnoteringar i sammanhanget är t.ex. år 1918 då endast 4 föreläsningar hölls. Det rådde detta år förbud mot föreläsningar p.g.a. den svåra pandemin ”spanska sjukan”. 1925 höll professor Essen-Möller en föreläsningsserie i sexualhygien för rekordpublik. 1942 hade man endast 91 åhörare i medeltal. 1950 drog zoologen och upptäcktsresanden Sten Bergman 1 020 intresserade åhörare. Under åren 1885-1902 hölls föreläsningarna i Arbetarringens lokal vid hörnet av Råbygatan/ Skolgatan. 1903-1969 var Folkets Hus stora sal föreläsningslokal. Fr.o.m. 1970 förlades föreläsningarna till stadsbibliotekets hörsal. Under 1990-talet sjönk antalet besökare stadigt. 1990 hade man i genomsnitt 60 åhörare per föreläsning, 1991 50 per föreläsning samt 1992-1994 färre för varje år. Lunds Föreläsningsinstitut lade ner sin verksamhet 1994 efter 109 år av folkbildning. Institutets föreståndare under verksamhetens 109 år: Folkskollärare Nils Lundahl 1885-1920, seminarielärare Berndt Oldén 1921-1945, folkskollärare Carl Borglund 1946-1985, Bo Persson 1985-1990 samt Gunnar Sandin 1990-1994.

Placering

30

Länkar

Det finns inga länkar